Iäisyydestä aikaan, ajasta iäisyyteen : evoluutio ja siihen liittyvät temporaaliset narratiivit Sun Yatsenin poliittisessa argumentaatiossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Haapanen, Jarkko
dc.date.accessioned 2012-07-09T07:41:18Z
dc.date.available 2012-07-09T07:41:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222976
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207092021 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38161
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus on analysoida Kiinan ensimmäisenä presidenttinä toimineen Sun Yatsenin ajan retoriikkaa. Keskityn erityisesti Sunin tapaan käyttää evoluutio-käsitettä argumentaationsa apuna ja tähän evoluutio-käsitteeseen liittyviin ajallisiin narratiiveihin. Tutkimuksen ensisijaisena aineistona on Sunin tunnetuin teos Kansan kolme periaatetta. Olen lisäksi analysoinut myös muita kysymyksenasettelun kannalta relevantteja Sunin kirjoittamia tekstejä. Teoreettisena näkökulmana minulla on Reinhart Koselleckin temporalisaatio-teesi, jota sovellan työssäni kiinalaiseen kontekstiin. Tämä asetelma sijoittaa Sunin argumentaation osaksi laajempaa kontekstia. Taustaoletuksenani on, että Kiinassa tapahtui 1800- ja 1900- lukujen taitteessa länsimaisen tieteen aikaansaama epistemologinen murros, joka aikaansai murroksen myös tapaan käsittää aika. Vanha syklinen ja staattinen tapa käsittää aika ei enää ollut validi Kiinan siirtyessä moderniin kansallisvaltioiden maailmaan. Tutkimuksen analyysi keskittyy Sun Yatsenin argumentointiin, jonka tarkoitus on toimia esimerkkinä tuon ajan kiinalaisesta edistys- ja evoluutio-retoriikasta. Tutkimus osoittaa, ettei käsitteellinen murros ja uudenlaisten ajallisten käsitteiden käyttöönotto hävitä vanhoja ikuisuuteen viittaavia käsitteitä Sunin poliittisesta argumentaatiosta. Sun käyttää ikuisia (kuten Taivas) ja ajallisia (kuten edistys) käsitteitä rinnakkain. Sunin evoluutio-argumentaatioon liittyen hän representoi menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhtenä edistyskertomuksena. Sunin menneisyysretoriikka ottaa myös etäisyyttä perinteiseen kiinalaiseen historiankirjoitukseen, jonka päähenkilönä oli aina hallitsija. Sunilla temporalisoituneen historian päähenkilöksi nousee sen sijaan Kiinan kansa. Sunin evoluutio-käsite Kansan kolmessa periaatteessa ei edusta niin kutsuttua sosiaalidarwinistista mallia. Menneisyysargumentaatio on Kansan kolmessa periaatteessa selvästi tulevaisuus- ja nykyisyysargumentaatiota keskeisemmässä roolissa. Menneisyyden rooli korostuu erityisesti Sunin nationalismiretoriikassa. Sunin luoma kuva tulevaisuuden Kiinasta on maailman moraalinen johtaja, joka puolustaa heikkoja maita imperialisteja vastaan.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Sun Yat-sen
dc.subject.other Koselleck, Reinhart
dc.title Iäisyydestä aikaan, ajasta iäisyyteen : evoluutio ja siihen liittyvät temporaaliset narratiivit Sun Yatsenin poliittisessa argumentaatiossa
dc.title.alternative Evoluutio ja siihen liittyvät temporaaliset narratiivit Sun Yatsenin poliittisessa argumentaatiossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207092021
dc.subject.ysa aika
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa sosiaalidarwinismi
dc.subject.ysa vallankumoukset
dc.subject.ysa evoluutio
dc.subject.ysa nationalismi
dc.subject.ysa Kiina
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-09T07:41:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record