Kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? : seurantatutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikan potilaista vuosilta 1998-1999

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Friberg, Eija
dc.date.accessioned 2012-07-09T07:24:35Z
dc.date.available 2012-07-09T07:24:35Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222969
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38160
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207092020 en
dc.description.abstract Tutkimukseni on seurantatutkimus. Tutkimusjoukkona ovat Etelä-Karjalan keskussairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikalla kuntoutustutkimuksessa ja työkyvyn arvioinnissa vuosina 1998–1999 käyneet potilaat. Tutkimukseni tavoitteena on kuvata kuntoutustutkimuspotilaiden elämäntilanteen kokonaisuutta kuntoutustutkimuksen jälkeen: kyselen, ovatko he kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? Tutkimukseni perustuu postikyselyyn (N=181), jonka tiimoilta tekemäni tilastollinen yleiskuvaus toimii kehyksenä tutkimukselleni. Tästä aineistosta olen poiminut tapaustutkimusaineistoon ne potilaat (14), jotka ovat vastanneet olevansa tyytymättömiä sekä työllisyystilanteeseensa että elämäntilanteensa kokonaisuuteen. Tapaustutkimuksen kautta analysoin työkyvyn arviointi- ja kuntoutusprosesseihin limittyviä köyhtymisprosesseja. Pyrin myös tuomaan esille sitä yhteiskunnallista aikalaiskeskustelua ja tutkimusta, joka heijastuu kuntoutuksen kentille. Tällöin keskeisiä teemojani ovat nykypäivän käsitykset kuntoutuksesta, työkyvystä, työelämän muutoksesta sekä syrjäytymisilmiöstä ja köyhyydestä. Kvantitatiivisen analyysin valossa näyttää siltä, ettei kovin moni kuntoutustutkimuksessa olleista potilaista ollut pystynyt säilyttämään paikkaansa työelämässä tai sinne sijoittumaan. Vain 16 % oli työssä. Erilaisen eläketurvan piirissä oli 58 %. Työelämän kannalta katsottuna kuntoutuneita on vähän, mutta tutkittavien elämäntilanteen kokonaisuuden kautta katsottuna tilanne näyttää hieman valoisammalta. 47 % piti elämäntilanteensa kokonaisuutta hyvänä. Yllättävän suuri osa (73 %) kyselyyn vastanneista arvioi taloudellisen tilanteensa tiukaksi. Tapaustutkimusaineiston analyysin valossa tuli esille köyhtymisprosesseja, joita ei voi pitää täysin oikeudenmukaisina. Sairastuminen ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen pitkäaikaisen työttömyyden aikana johtaa pysyvään köyhyyteen. Samoin käy kun vaatimattoman työhistorian omaava ihminen jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä johtuu eläkkeiden kannustinkarttumista ja tiukoista ansiosidonnaisuusperusteista. Kilpailukyky-yhteiskunnassa ikääntyvät ja vajaakuntoiset syrjäytetään työelämästä, mikä myös johtaa työttömyyden kautta köyhyyteen. Elämän epävarmuus selittyi tässä tutkimuksessa eläkkeiden ja vähimmäisturvan alhaisella tasolla. Tapaustutkimus vahvisti syrjäytymistutkimusten kautta löytämääni näkemystä siitä, että syrjäytyminen on enemmänkin yhteiskunnan kuin yksilön ominaisuus. Jäin myös pohtimaan sitä, voisiko olla ”kauniimpaa” puhua köyhyydestä epämääräisemmän syrjäytymisen sijaan.
dc.format.extent 138 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kuntoutus
dc.subject.other kuntoutuminen
dc.subject.other työkyky
dc.subject.other työkyvyttömyys
dc.subject.other syrjäytyminen
dc.subject.other köyhyys
dc.title Kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? : seurantatutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikan potilaista vuosilta 1998-1999
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207092020
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa kuntoutuminen
dc.subject.ysa työkyky
dc.subject.ysa työkyvyttömyys
dc.subject.ysa syrjäytyminen
dc.subject.ysa köyhyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-09T07:24:35Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record