Nuorten antropometristen mittaustulosten, fyysisen aktiivisuuden ja kokonaisenergiankulutuksen muutokset Elmeri-projektissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laitinen, Heli
dc.date.accessioned 2012-07-04T17:24:53Z
dc.date.available 2012-07-04T17:24:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222862
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207042004 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38145
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Työn nimi: Nuorten antropometristen mittaustulosten, fyysisen aktiivisuuden ja kokonaisenergiankulutuksen muutokset Elmeri-projektissa Työ: Pro gradu -tutkielma, terveyskasvatus Tekijä: Heli Laitinen Yhteystiedot: heli.laitinen[at]pp6.inet.fi Julkaisupaikka: Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos, terveystieteiden tiedekunta Julkaisuvuosi: 2012 Sivumäärä ja liitteet: Sivuja 74, liitteitä 5, liitetaulukoita 5 ___________________________________________________________________________ Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella Kuopiossa ja Varkaudessa vuosina 2007–2008 ja 2008–2009 ravitsemus- ja liikuntapainotteisissa ryhmissä aloittaneiden 12–18-vuotiaiden nuorten antropometrisissa mittaustuloksissa, fyysisessä aktiivisuudessa sekä liikunnan ja arkiaktiivisuuden vaikutuksesta päivittäisessä kokonaisenergiankulutuksessa tapahtuneita muutoksia vuoden aikana alku- ja loppumittausten, paikkakuntien ja ryhmien välillä. Tutkimusaineisto on osa Elämän- ja Painonhallinta -projekti Elmeriä. Aineisto kerättiin antropometrisilla mittauksilla ja liikuntapäiväkirjoilla syksyllä, talvella ja keväällä vuosina 2007–2008 ja 2008–2009. Kehon rasvakoostumusta arvioitiin antropometrisilla mittauksilla eli pituudella (cm), painolla (kg), painoindeksillä (BMI), suhteellisella painolla (%), vyötärönympärysmittauksella (cm) ja pihtipoimumittauksilla (mm). Kehon rasvakoostumuksen arvio perustui ihopoimujen summasta saatavaan ennusteyhtälöön. Fyysistä aktiivisuutta, liikunnan ja arkiaktiivisuuden vaikutusta päivittäiseen kokonaisenergiankulutukseen tarkasteltiin Bouchard ym. (1983) aktiivisuuskyselyn avulla. Mittaustuloksissa tapahtuneiden muutosten arviointiin käytettiin varianssianalyysejä. Varianssien merkitsevyyserojen testaukseen käytettiin seuraavia testejä: Multivariate Tests, kontrastivertailuja ja monivertailuja. Kahden F-arvon eli toistotekijän ja virheen tarkastelussa käytettiin Greenhouse-Geisser-korjausta. Alku- ja loppumittausten välillä todettiin vuonna 2007–2008 ja 2008–2009 ravitsemus- ja liikuntainterventioryhmissä tilastollisesti merkitsevät erot antropometrisissa mittauksissa (suhteellinen paino, rasvaprosentti- ja pihtipoimumittaustulokset) sekä fyysisessä aktiivisuudessa ja kokonaisenergiankulutuksessa. Lisäksi paikkakuntien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevät erot nuorten suhteellisessa painossa, pihtipoimu- ja vyötärönympärysmittaustuloksissa ja kokonaisenergiankulutuksessa tapahtuneissa muutoksissa. Ravitsemus- ja liikuntapainotteisten interventioryhmien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevät erot kehon pihtipoimu- ja vyötärönympärysmittaustuloksissa vuonna 2008–2009. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ravitsemus- ja liikuntainterventioilla voidaan edistää nuorten terveellistä ravitsemus- ja liikuntakäyttäytymistä sekä puuttua varhaisessa vaiheessa sydän- ja verisuonitautien ja kakkostyypin diabeteksen riskitekijöihin. Avainsanat: Nuoret, lihavuus, ravitsemus, kehon rasvakoostumus, fyysinen aktiivisuus, energiankulutus
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Avainsanat: Nuoret
dc.subject.other lihavuus
dc.subject.other ravitsemus
dc.subject.other kehon rasvakoostumus
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other energiankulutus
dc.title Nuorten antropometristen mittaustulosten, fyysisen aktiivisuuden ja kokonaisenergiankulutuksen muutokset Elmeri-projektissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207042004
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa lihavuus
dc.subject.ysa ylipaino
dc.subject.ysa ravitsemus
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa energiankulutus
dc.subject.ysa aineenvaihdunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2012-07-04T17:24:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record