Liikuntapelit osaksi koulun liikuntaa? : videopelitutkimus Jyrängön alakoulussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Saarinen, Jussi
dc.date.accessioned 2012-07-03T11:39:04Z
dc.date.available 2012-07-03T11:39:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222818
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207031998 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38141
dc.description.abstract Saarinen Jussi. 2012. Liikuntapelit osaksi koulun liikuntaa? Videopelitutkimus Jyrängön alakoulussa. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan Pro gradu –tutkielma, 85s. Tutkimus toteutettiin osana syksyllä 2010 käynnistynyttä Liikkuva koulu –hanketta, jonka tarkoituksena oli liikunnallistaa koulupäivää erilaisin keinoin. Tutkimuksen kohdejoukkona toimivat yhden hankkeeseen kuuluvan alakoulun neljäs- ja viidesluokkalaiset oppilaat (n=53). Tutkimuksella pyrittiin selvittämään alakoululaisten suhtautumista sekä pelikokemuksia liikuntapeleihin liittyen ja ennen kaikkea tarkastelemaan saatujen tutkimustulosten avulla liikuntapelien soveltuvuutta koulun liikuntakasvatukseen. Lasten ja nuorten ruutujen äärellä viettämän ajan kasvu (Heinonen ym. 2008) sekä toisaalta heidän erityinen suhteensa teknologiaan (Castelli & Fiorentino 2008, 2) luovat edellytykset liikuntapelien sovittamiselle osaksi liikuntakasvatusta. Tutkimus osoitti, että liikuntapelit koetaan sukupuolesta ja liikunnallisesta aktiivisuudesta riippumatta kiinnostaviksi ja motivoiviksi. Lisäksi pelien on tutkimuksissa havaittu innostavan erityisesti liikunnallisesti inaktiivisia tai ylipainoisia lapsia (esim. Garn, Baker, Beasley & Solmon 2012). Pojat osoittautuivat tyttöjä ahkerammiksi pelaajiksi pelaten liikuntapelejä useammin, mutta myös käyttäen yhteen pelikertaan tyttöjä enemmän aikaa. Kolmasosa kaikista vastanneista kertoi pelaavansa liikuntapelejä kahtena – kolmena päivänä viikossa ja aikaa yhteen pelikertaan kulutettiin useimmin 30 – 60 minuuttia. Suosituin liikuntapelien pelipaikka löytyi kotoa tai kaverin luota ja yleisintä peliseuraa olivatkin kaverit sekä perheenjäsenet Tutkimuksen perusteella liikuntapelit ovat liikuntamuotona helposti lähestyttäviä, motivoivia ja niitä pelataan yksin vain harvoin. Niiden fyysinen kuormittavuus ei kuitenkaan tähänastisen tutkimustiedon perusteella ole osoittautunut kovin korkeaksi. Oppilaista selvästi yli puolet halusi liikuntapelit useammin osaksi liikuntatunteja, mutta kouluympäristössä liikuntapelien käyttömahdollisuudet sijoittuvat liikuntatunteja paremmin muuhun koulun liikuntaan. Liikuntatuntien ulkopuolisessa koulun liikunnassa liikuntapelien hyödyt tulevat esiin erityisesti päivittäisten istumisjaksojen katkaisijoina.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Liikkuva koulu -hanke
dc.title Liikuntapelit osaksi koulun liikuntaa? : videopelitutkimus Jyrängön alakoulussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207031998
dc.subject.ysa liikuntapelit
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa pelit
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa videopelit
dc.subject.ysa liikuntakasvatus
dc.subject.ysa koululiikunta
dc.subject.ysa Jyränkö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-07-03T11:39:04Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record