Mångsidighet, insändarformalia och argument : jämförelse av insändare skrivna av finska och svenska språkinlärare

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hassinen, Niina
dc.date.accessioned 2012-07-03T04:44:11Z
dc.date.available 2012-07-03T04:44:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1219054
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207031993 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38136
dc.description.abstract Tänä päivänä on hyvin tärkeää osata ilmaista omia mielipiteitään ja pystyä perustelemaan ne vakuuttavasti muille. Oppilaat ja opiskelijat harjoittelevat ja kehittävät näitä taitoja kouluvuosiensa aikana. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka suomalaiset ja ruotsalaiset lukiolaiset sekä suomalaiset yliopisto-opiskelijat hallitsevat mielipidekirjoituksen rakenteen, millaisia argumentteja he esittävät ja miten he ne esittävät, sekä kuinka monipuolisia tekstejä he kirjoittavat verrattuna toisiinsa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kirjoittajat kirjoittivat tekstinsä ruotsiksi. Tutkimuksen perustana oli vertailu, jossa vertasin suomalaisten ja ruotsalaisten lukiolaisten mielipidekirjoituksia toisiinsa, sillä he ovat samanikäisiä, mutta kielellisesti eritasoisia, koska ruotsalaiset lukiolaiset saivat käyttää omaa äidinkieltään. Sen lisäksi vertasin ruotsalaisten lukiolaisten ja suomalaisten yliopisto- opiskelijoiden tekstejä toisiinsa, sillä ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijat ovat ikänsä puolesta kypsempiä, sekä he ovat ruotsin kielen taidoiltaan suomalaisia lukiolaisia parempia ja näin ollen lähempänä ruotsalaisia lukiolaisia. Tutkimukseni analyysi koostui kolmesta pääkohdasta: tekstien monipuolisuudesta, joka käsitteli kirjoittajien taitoja kirjoittaa lauseita ja yhdistää ne virkkeiksi sekä käänteisen sanajärjestyksen käyttöä, argumentointitaidoista, eli kykyä esittää argumentteja ja motivoida ne, lukijan huomioonottamista ja kirjoittajan oman äänen kuuluviin tuomista. Sen lisäksi analysoin sisällön rakennetta, jossa pääpaino oli mielipidekirjoituksen rakenteen hallinnalla. Tuloksista ilmeni, että vertailtaessa suomalaisten ja ruotsalaisten lukiolaisten tekstejä toisiinsa, ovat äidinkielenään ruotsia puhuvat lukiolaiset kielenkäytössä suomalaisia lukiolaisia taitavampia. Sen sijaan ruotsia toisena kielenään käyttäneiden ruotsalaisten lukiolaisten ja suomalaisten lukiolaisten tulokset eivät eronneet suuresti toisistaan. Sen sijaan argumentointi- ja rakenneanalyysi, jotka eivät ole yhteen tiettyyn kieleen sidottuja, eivät paljastaneet juurikaan eroja ruotsalaisten ja suomalaisten lukiolaisten välillä. Vertailu suomalaisten yliopisto- opiskelijoiden ja ruotsalaisten lukiolaisten välillä toi esille sen, että yliopisto- opiskelijat kirjoittivat monipuolisempia tekstejä, jos tarkastellaan lauseiden ja virkkeiden määrää. Käänteisen sanajärjestyksen hallinta sen sijaan oli parempaa ruotsalaisilla lukiolaisilla. Argumentointitaidoista ruotsalaiset lukiolaiset toivat esiin oman äänensä paremmin, mutta yliopisto- opiskelijat perustelivat mielipiteitään paremmin. Retoristen keinojen käytössä ja argumenttien määrissä ei ollut ryhmien välillä merkittäviä eroja. Yllättävää oli, että ruotsalaiset lukiolaiset hallitsivat mielipidekirjoituksen rakenteen vanhempia yliopisto- opiskelijoita huomattavasti paremmin. Ikä ei näin ollen tarkoita, että kirjoittaja hallitsee kaikki kirjoittamisen osa- alueet paremmin.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other mielipidekirjoitus
dc.subject.other argumentointi
dc.subject.other tekstityyppi
dc.subject.other monipuolisuus
dc.subject.other kielenopiskelija
dc.title Mångsidighet, insändarformalia och argument : jämförelse av insändare skrivna av finska och svenska språkinlärare
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207031993
dc.subject.ysa mielipidekirjoitukset
dc.subject.ysa argumentointi
dc.subject.ysa monipuolisuus
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa lukiolaiset
dc.subject.ysa tekstit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-07-03T04:44:12Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record