Vinyylin lämpö : etnologinen tutkimus musiikinharrastamisesta ja vinyylilevyjen merkityksistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kajander, Konsta
dc.date.accessioned 2012-07-02T10:03:02Z
dc.date.available 2012-07-02T10:03:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1219007
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207021990 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38132
dc.description.abstract Käsittelen etnologian pro gradu -tutkielmassani vinyylilevyjä ja niiden merkityksiä osana musiikkiharrastusta. Tutkimustehtävänäni on selvittää, mistä syistä vinyylilevyjä kerätään ja kuunnellaan. Tutkimusaineistoni olen kerännyt seitsemällä teemahaastattelulla, joissa haastateltavina on ollut mm. humanistisen alojen opiskelijoita, eläkkeellä oleva insinööri, useita DJ:tä, levyn keräilijöitä ja soittoharrastajia. Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu filosofisesta hermeneutiikasta ja tulkitsevasta eli symbolisesta antropologiasta. Yhdistävinä tekijöinä näillä lähestymistavoilla on paitsi tulkinnallisuuden ja vuorovaikutuksen korostaminen, myös tekstin käsite tulkinnan metaforana. Olen konstruoinut vinyylin kulttuuritekstiksi, tarkemmin musiikkikulttuurin tekstiksi, josta tutkija ja tutkittavat ”lukevat” merkityksiä. Tutkimuksen reflektio-osuudessa olen tuonut esiin oman positioni musiikinharrastajana, problematisoinut esiymmärryksen vaikutusta tulkintoihin sekä näyttänyt, miten kulttuuri-ilmiö muutetaan tutkimukseksi. Analyysini jakaantuu kolmeen osaan. Aluksi käsittelen vinyylilevyä harrastuksena selvittämällä, miten vinyyli on päätynyt harrastukseksi ja miten musiikki näkyy arjessa sekä miten harrastus voidaan määritellä musiikin tärkeyden mukaan suhteessa omaan eksistenssiin. Tämän jälkeen vuorossa on vinyyli esineenä -osio, jossa pohdin vinyylin ominaisuuksia, keräilyä ja kokoelman suhdetta elämään. Lopuksi tarkastelen vinyylin suhdetta musiikkiin käsityksinä kuultavasta äänestä ja vinyylistä osana musiikkiin liittyviä normittavia käsityksiä. Tutkielma huipentuu koko työn johtoajatuksena toimivan autenttisuushypoteesin ratkaisuun. Alustava oletukseni on, että vinyyli koetaan digitaalisiin tallenteisiin verrattuna aidoimpana musiikkiformaattina. Kuuntelukokemus, joka voi ylittää vinyylin aitoudessa, on musiikin elävä esitys.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other vinyylilevy
dc.subject.other musiikkikulttuuri
dc.subject.other harrastus
dc.subject.other merkitys
dc.subject.other autenttisuus
dc.subject.other filosofinen hermeneutiikka
dc.subject.other tulkitseva antropologia
dc.subject.other esinetutkimus
dc.title Vinyylin lämpö : etnologinen tutkimus musiikinharrastamisesta ja vinyylilevyjen merkityksistä
dc.title.alternative Etnologinen tutkimus musiikinharrastamisesta ja vinyylilevyjen merkityksistä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207021990
dc.subject.ysa äänilevyt
dc.subject.ysa musiikkikulttuuri
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa harrastukset
dc.subject.ysa merkitykset
dc.subject.ysa autenttisuus
dc.subject.ysa keräily
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-07-02T10:03:03Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record