Kokkeja, kajuuttavahteja ja oppilaita : miehistön nuorimmat jäsenet oululaisilla ja raahelaisilla purjealuksilla 1850 - 1860 -luvuilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkiprosi, Paula
dc.date.accessioned 2012-07-02T09:53:01Z
dc.date.available 2012-07-02T09:53:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1219016
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207021989 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38131
dc.description.abstract Pro gradun tarkoituksena on selvittää oululaisten ja raahelaisten kauppa-alusten miehistön nuorimpien jäsenten merille lähtöä ja urakehitystä ensimmäisen viiden vuoden aikana. Työn tavoitteena on selvittää, minkä ikäisiä olivat nuoret merimiehet, millaiset sosiaaliset lähtökohdat heillä oli, miksi he pestautuivat, millaista elämä oli laivalla ja miten heidän uransa kehittyi jatkossa. Tarkastelu kohdistuu viiden vuoden jaksolle vuosina 1858-1863 ja mahdollisuuksien mukaan joidenkin miesten uraa on seurattu pidemmälti. Tutkimus edustaa kollektiivibiografista ja mikrohistoriallista tutkimusotetta. Tutkittavasta joukosta, 75 nuoresta miehestä, on luotu tietokantoja, joiden avulla selvitetään, mitkä olivat joukolle tyypillisiä piirteitä. Tarkastelu tapahtuu yksittäisen ihmisen ja jokapäiväisen elämän tasolla. Ilmiöille pyritään etsimään selityksiä yhteiskunnan suuremmista linjoista. Päälähteen muodostavat Oulun merimieshuoneen ottokatselmuskirjat ja Raahen merimieshuoneen pestauskirjat kyseisiltä vuosilta. Niiden lisäksi aineistona on käytetty muun muassa Raahen merimieshuoneen nimi- ja merkintäluetteloa, henkikirjoja ja kirkonkirjoja. Merille lähteneet pojat ja nuoret miehet olivat vielä puolikasvuisia, eikä heiltä odotettu aikuisen työpanosta. Kajuuttavahdit ja oppilaat olivat pääasiassa 12-16 -vuotiaita ja kokkien pääryhmän muodostavat 15-20 -vuotiaat. Ammattiin harjaantuminen aloitettiin yleensä viidentoista ikävuoden jälkeen, joten kokit edustavat esiteollisen yhteiskunnan tyypillistä joukkoa. Merille lähtöön vaikuttivat työntävät syyt, kuten elannon hankkimisen pakko, muutokset perheen kokoonpanossa ja köyhäinhoidolliset toimenpiteet. Vetäviä syitä olivat suvun perinteet, halu ansioihin, koulutukseen, yhteiskunnalliseen statukseen ja itsenäisyyteen vanhemmista. Kotoalähtö oli yleensä pitkä prosessi, jonka aikana välillä palattiin takaisin ja yhteydet kotiin säilyivät kiinteinä. Laivalla vallitsi voimakas hierarkia toisaalta päällystön ja miehistön, toisaalta miehistön vanhimpien ja nuorimpien jäsenten välillä. Hierarkiaa korostettiin yksisuuntaisella käskysuhteilla ja fyysisillä rangaistuksilla. Pojan sopeuduttua laivan hierarkiaan, hänet saatettiin initoida miehistöön kuuluvaksi. Pojat tulivat yhteiskunnan kaikista sosiaalisista kerroksista ja yhtä poikkeusta lukuunottamatta pysyivät isiensä säädyssä. Heidän uransa oli pitkälti polkuriippuvaista. Ylempien sosiaaliryhmien pojat pestautuivat kajuuttavahdeiksi ja oppilaiksi ja heillä oli mahdollisuus yletä merikoulun kautta päällystöön. Alempien sosiaaliryhmien pojat pestautuivat kokeiksi ja ylenivät miehistön joukossa. Viiden vuoden tarkastelujaksolla suurimmat yksittäiset ryhmät muodostavat pojat, jotka pestautuvat jungmanniksi asti eli purjehtivat muutamana vuonna ja ne, jotka karkasivat ulkomaille. Vain seitsemäsosasta pojista tuli pitkän linjan merimiehiä kotikaupunkiinsa ja seitsemäsosa eteni alipäällystöön tai päällystöön.
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kauppamerenkulku
dc.subject.other kaupungit
dc.subject.other merimiehet
dc.subject.other aikuistuminen
dc.subject.other sääty-yhteiskunta
dc.subject.other sosiaaliset ongelmat
dc.title Kokkeja, kajuuttavahteja ja oppilaita : miehistön nuorimmat jäsenet oululaisilla ja raahelaisilla purjealuksilla 1850 - 1860 -luvuilla
dc.title.alternative Miehistön nuorimmat jäsenet oululaisilla ja raahelaisilla purjealuksilla 1850 - 1860 -luvuilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207021989
dc.subject.ysa 1850-luku
dc.subject.ysa 1860-luku
dc.subject.ysa kauppamerenkulku
dc.subject.ysa kaupungit
dc.subject.ysa merimiehet
dc.subject.ysa aikuistuminen
dc.subject.ysa sääty-yhteiskunta
dc.subject.ysa sosiaaliset ongelmat
dc.subject.ysa Oulu
dc.subject.ysa Raahe
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Suomen historia fi
dc.contributor.oppiaine Finnish History en
dc.date.updated 2012-07-02T09:53:01Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record