Matkalla sairaalaan : maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Partanen, Maiju
dc.date.accessioned 2012-06-27T15:18:02Z
dc.date.available 2012-06-27T15:18:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218814
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206271974 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38113
dc.description.abstract Maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa usein aluksi ammattitaitoaan ja koulutustaan vastaamattomiin sisääntuloammatteihin, joissa kielitaito- ja koulutusvaatimukset ovat vähäiset. Sisääntuloammatteja ei ole vielä tutkittu suomen kielen oppimisen kannalta. Pro gradu -tutkielmani käsittelee aihetta viiden siivousalalla työskentelevän afrikkalaisen maahanmuuttajan näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat heidän käsityksensä ja kokemuksensa suomen kielen oppimisesta yleisesti ja siivous- tai pesulatyössä. Huomiota kiinnitetään työyhteisön tarjoamaan oikea-aikaiseen tukeen (scaffolding) ja suomen kielen oppimisen kannalta merkityksellisiin tarjoumiin sisääntulotyössä (affordanssit). Tutkielmassa selvitetään myös maahanmuuttajien käsityksiä ja odotuksia sisääntuloammatissa työs-kentelemisen vaikutuksesta tulevalle työuralle. Tutkimus on laadullinen ja toteutettu etnografisella otteella. Aineistona on kahdeksan teemahaastattelua viideltä maahanmuuttajalta sekä aikajanapiirros suomen kielen oppimisestaan yhdeltä heistä. Pääanalyysimenetelmänä on sisällönanalyysi, jota täydennetään narratiivisella analyysilla. Teoreettisena viitekehyksenä on sosiokognitiivisuus, joka perustuu bahtinilaiseen dialogisuuteen ja sosiokulttuuriseen kielenoppimisnäkemykseen. Kielenoppimista tarkastellaan sekä kognitiivisena että sosiaalisena prosessina, jossa tilanteinen kielenkäyttö korostuu. Haastateltujen mukaan suomen kielen taito on tarpeen, koska se avaa pääsyn työelämään, jatko-opintoihin ja suomalaisiin yhteisöihin. Kielenoppimista edistävät suomenkieliset vuorovaikutustilanteet, äidinkielisten tuki ja oppimisympäristöt, joissa suomea kohtaa jatkuvasti ympärillään. Tällaisiin ympäristöihin ei kuitenkaan ole helposti pääsyä, joten työpaikka voi olla tärkeä oppimisympäristö. Sisääntulotyössä oppimismahdollisuuksia tarjoavat työtehtävien suorittamisen kannalta merkitykselliset tekstit kuten suomenkieliset tiedotteet ja käyttöohjeet työkoneissa. Ohjeet avautuvat tarjoumiksi vasta työyhteisön tuella. Suomi työkielenä edistää vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja sanaston oppimista, vaikka työtehtävät ovat rutiininomaisia. Työyhteisö tukee suomenoppijoita havainnollistamalla kielellistä ainesta muun muassa kehonkielellä ja näyttämällä työtehtävät käytännössä. Kielenopetuksessa tulisikin huomioida kehollisuuden merkitys kielenoppimisessa. Myös korjaaminen ja toistaminen edistävät maahanmuuttajien käsitysten mukaan kielenoppimista. Sisääntuloammatissa voidaan saavuttaa suomen kielen taitoa, työkokemusta ja itseluottamusta, jotka saattavat edistää työllistymistä omalle koulutusalalle tulevaisuudessa. Pro gradu -tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston Suomi työkielenä -tutkimushanketta, jota rahoittaa Emil Aaltosen säätiö vuosina 2011–2013.
dc.format.extent 123 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other suomi toisena kielenä
dc.subject.other kielen oppiminen
dc.subject.other ammatillinen kielitaito
dc.subject.other työssäoppiminen
dc.subject.other käsitykset
dc.subject.other dialogisuus
dc.title Matkalla sairaalaan : maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa
dc.title.alternative Maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206271974
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.subject.ysa työssäoppiminen
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.method Etnografia
dc.date.updated 2012-06-27T15:18:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record