Ostopäätösprosessi verkkokaupankäynnissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Muhonen, Mattias
dc.date.accessioned 2012-06-26T05:30:50Z
dc.date.available 2012-06-26T05:30:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38099
dc.description.abstract Muhonen, Mattias Ostopäätösprosessi verkkokaupankäynnissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 25 s. Tietojärjestelmätiede, Kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Salo, Markus Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus ostopäätösprosessista verkkokaupan-käynnissä. Tutkielman tavoitteena oli selventää koko ostopäätösprosessin ete-nemistä verkkokaupankäynnissä sekä tutkia, miten verkkokaupan eri elementit vaikuttavat ostopäätösprosessiin. Tutkielmassa esiteltiin useita eri malleja osto-päätösprosessista ja niistä valittiin tutkielman viitekehykseksi viisivaiheinen malli. Verkkokaupan elementtien vaikutusta ostopäätösprosessiin tutkittiin tä-män mallin mukaisesti vaiheittain sen mukaan, miten ostopäätösprosessi nor-maalisti etenee verkkokaupassa. Tuloksien mukaan lähes kaikki verkkokaupan elementit vaikuttavat asiakkaan luottamukseen, joka on pääroolissa verkko-kaupankäynnissä. Fyysisen ulottuvuuden puuttumisen takia monet asiat jäävät asiakkaan luottamuksen varaan. Esimerkiksi tuotetta ei päästä itse kokeilemaan, vaan asiakkaan on luotettava siitä annettuihin tietoihin. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other ostokäyttäytyminen fi
dc.subject.other ostopäätösprosessi fi
dc.subject.other verkkokaupankäynti fi
dc.subject.other B2C fi
dc.title Ostopäätösprosessi verkkokaupankäynnissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206261958
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record