Teknologian omaksumismallien kriittinen tarkastelu

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hilliaho, Lauri
dc.date.accessioned 2012-06-26T05:26:17Z
dc.date.available 2012-06-26T05:26:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38098
dc.description.abstract Hilliaho, Lauri Teknologian omaksumismallien kriittinen tarkastelu Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 21 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tässä tutkielmassa tarkastellaan kahta teknologian omaksumista selittävää mal-lia ja niitä kritisoinutta tutkimusta. TAM-malli ja innovaatioiden diffuusioteoria ovat malleista useimmin käytettyjä ja niillä on suuri merkitys kuluttajien ja yk-silöiden omaksumispäätösten arvioinnissa. Malleille on käyttöä esimerkiksi markkinoinnin ja tuotteiden suunnittelussa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka toimivia käsitellyt mallit ovat ennustamaan ja selittämään innovaatioiden ja teknologioiden omaksumis-ta. Koska mallit ovat vakiintuneita, pyritään malleista luomaan kuva tuomalla esiin niihin kohdistunutta kritiikkiä. Tutkielmassa on pyritty muodostamaan kokonaiskuva mallien toimivuudesta, jonka vuoksi aihetta ei ole rajattu kulutta-ja- tai organisaatiokäyttäytymiseen. Lähteinä on käytetty pääasiassa informaa-tioteknologian arvostettuja julkaisuja. Tutkielma on muodoltaan kirjallisuuskat-saus. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other teknologian omaksuminen fi
dc.subject.other TAM-malli fi
dc.subject.other kritiikki fi
dc.subject.other innovaatioiden diffuusio fi
dc.title Teknologian omaksumismallien kriittinen tarkastelu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206261957
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record