Studerandens erfarenheter av svenskinlärning vid ett medborgarinstitut

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karppanen, Mira
dc.date.accessioned 2012-06-25T07:27:54Z
dc.date.available 2012-06-25T07:27:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38086
dc.description.abstract Nykyään myös aikuisten täytyy kouluttautua ja kehittää itseään sekä vapaa-ajalla että työelämässä. Tähän tähtää myös elinikäinen oppiminen, jonka idean Unesco toi julkiseen keskusteluun 1960-luvulla. Elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta toimivat myös kansalaisopistot, jotka ovat kunnallisia aikuisoppilaitoksia. Niissä opiskelu tapahtuu yleensä iltaisin ja opintojen kirjo on laaja. Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, miten aikuisopiskelijat opiskelevat ruotsia kansalaisopistossa. Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Miten ruotsin opiskelu kansalaisopistossa eroaa opiskelijoiden aiemmista koulukokemuksista? 2. Mitä kielenoppimisen osa-alueita painotetaan eniten? 3. Keskittyykö opiskelu pelkästään oppikirjan tehtäviin, vai ovatko he tehneet tehtäviä myös oppikirjan ulkopuolelta? Materiaalinkeruumetodinani käytin kyselyä, joka koostuu suurimmalta osin avoimista kysymyksistä. Kyselyyn osallistui yhteensä 25 aikuisopiskelijaa kolmesta eri ruotsin kielen ryhmästä. Saadakseni tarkempaa tietoa oppitunneista haastattelin myös heidän opettajaansa. Tutkimus toteutettiin kuitenkin vain yhdessä kansalaisopistossa, joten tuloksia ei voi yleistää aikuisopiskeluun sinällään. Tutkimuksen tuloksen osoittivat, että kansalaisopistossa opiskeleminen eroaa opiskelijoiden mielestä aiemmista oppilaitoksista siten, että kansalaisopistossa opiskelu on vapaampaa ja mukavampaa. Heillä ei ole kokeita ja oma edistyminen on jokaisesta opiskelijasta itsestään ja omasta motivaatiosta kiinni. Opetus on kansantajuisempaa ja suulliseen kielitaitoon ehditään keskittyä hieman enemmän kuin aiemmin. Tuloksista selvisi, että vaikka opiskelijat olivat osallistuneet kurssille oppiakseen lähinnä suullista kielitaitoa, kaikkia kielen osa-alueita painotettiin melko tasapuolisesti. Vastaukset vaihtelivat hiukan riippuen siitä, millä kurssilla opiskelijat olivat. Opiskelu keskittyy pääasiassa oppikirjan tehtäviin, ja sekä opettaja että oppilaat pitävät oppikirjaa erittäin tarpeellisena, koska kaikilla kolmella kurssilla keskitytään vasta kielen perusasioiden opetteluun. He ovat kuitenkin tehneet myös joitakin harjoituksia oppikirjan ulkopuolelta. fi
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other svenska språket fi
dc.subject.other vuxeninlärning fi
dc.subject.other livslångt lärande fi
dc.subject.other motivation fi
dc.title Studerandens erfarenheter av svenskinlärning vid ett medborgarinstitut
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206251945
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record