Työhön sitoutuminen avaimena työssä jaksamiseeen : hoitotyöntekijöiden työuran aikaiset kokemukset työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kalliola, Nina
dc.date.accessioned 2012-06-22T07:11:12Z
dc.date.available 2012-06-22T07:11:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218581
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38083
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206221940 en
dc.description.abstract Työssä jaksamiseen on aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty esimerkiksi työyhteisötekijät, hyvä johtaminen ja hoitotyön palkitseva luonne. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella eläkkeellä olevien hoitotyöntekijöiden työuran aikaisia kokemuksia työssä jaksamiseen liittyneistä tekijöistä. Tutkimukseen osallistui yhdeksän kunta-alalla työskennellyttä hoitotyöntekijää. Hoitajat haastateltiin avoimella haastattelulla ja aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Hoitotyöntekijät muistelivat työuraansa ja työssä jaksamistaan alalle hakeutumisesta eläkkeelle jäämiseen saakka. Hoitotyöhön sitoutuminen tuli esille haluna kouluttautua ja oppia uutta läpi työuran. Jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen lisäsi innostusta jatkaa työura loppuun saakka ja jopa ylikin. Potilastyö koettiin mielenkiintoiseksi, haastavaksi ja antoisaksi työksi, mikä myös lisäsi työhön sitoutumista. Työssä koettu autonomia sekä hyvä työyhteisö liittyivät myös positiivisesti työssä jaksamiseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että työhönsä sitoutunut työntekijä jaksaa jatkaa eläkeikään saakka. Ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen läpi työuran osoittautuivat keskeiseksi työssä jaksamista lisääväksi tekijäksi. Onnistunut vanheneminen työelämässä tuli tutkimuksessa esille kognitiivisena orientaationa, mikä ilmeni edellä mainittuna halukkuutena kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan työuran aikana. Jotta hoitotyöntekijät jaksaisivat työssään, tulisikin kiinnittää huomiota koulutusmahdollisuuksiin läpi työuran.
dc.format.extent 50 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other hoitotyöntekijät
dc.subject.other työssä jaksaminen
dc.subject.other työura
dc.subject.other työkyky
dc.subject.other onnistunut vanheneminen
dc.title Työhön sitoutuminen avaimena työssä jaksamiseeen : hoitotyöntekijöiden työuran aikaiset kokemukset työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä
dc.title.alternative Hoitotyöntekijöiden työuran aikaiset kokemukset työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206221940
dc.subject.ysa hoitotyö
dc.subject.ysa työntekijät
dc.subject.ysa hoitohenkilöstö
dc.subject.ysa jaksaminen
dc.subject.ysa työura
dc.subject.ysa työkyky
dc.subject.ysa vanheneminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.date.updated 2012-06-22T07:11:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record