Språkstrategier och familjespråkpolicy hos tre tvåspråkiga familjer i ett finskspråkigt område

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehtonen, Janni
dc.contributor.author Valli, Terhi
dc.date.accessioned 2012-06-21T09:28:21Z
dc.date.available 2012-06-21T09:28:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218758
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206211920 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38079
dc.description.abstract Tämä maisterintutkielma on katsaus kolmen kaksikielisen perheen kielelliseen arkeen yksikielisellä alueella. Tutkimuksemme tarkoituksena on haastattelujen ja nauhoitusten avulla tarkastella, käyttävätkö perheet tietynlaisia kielistrategioita ja miten perheiden kielelliset toimintaperiaatteet ilmenevät ja muovautuvat kommunikaatiotilanteissa. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisin menetelmin kahdessa osassa. Ensin haastateltiin perheiden vanhempia koskien heidän kielellisiä taustojaan, kaksikielistä arkea kielivalintoineen sekä ajatuksia lasten kaksikielisyydestä ja tulevaisuudesta. Tutkimuksen toisessa osassa vanhemmat nauhoittivat perheen arkipäiväisiä keskusteluja vaihtelevissa ympäristöissä. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kaksikielisyydestä ja kielistrategioista on keskusteltu perheissä paljon. Vanhemmat tuntuvat olevan tietoisia kielellisistä valinnoistaan. He ovat pääosin pyrkineet noudattamaan yksi kieli – yksi vanhempi –strategiaa, mutta ovat tarvittaessa myös valmiita poikkeamaan toimintaperiaatteestaan. Haastatteluista nousi esiin viisi pääargumenttia, joilla vanhemmat perustelivat kielistrategioitaan sekä perheen kielellistä toimintaperiaatetta. Näitä olivat kaksikielisyys luonnollisena valintana, kielet rikkautena, lapsen kaksikielisen kieli-identiteetin muodostuminen, muista lähteistä luettu tai kuultu tieto kaksikielisyydestä sekä lapsen tulevaisuuden mahdollisuudet. Nauhoitukset puolestaan osoittivat, että perheissä toimitaan pääosin yksi kieli – yksi vanhempi –kielistrategian mukaan, mikä osaltaan tukee haastatteluista saatua tietoa. Eroja kielistrategioiden käytössä ilmeni sen osalta, miten ja kuinka usein strategiasta poiketaan perheen kommunikaatiotilanteissa. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että tutkimukseen osallistuneet lapset pystyvät omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttamaan perheen kielivalintoihin sekä kielelliseen toimintaperiaatteeseen. Olennaista lapsen kaksikielisyydelle ja perheen kielelliselle toimintaperiaatteelle on koko kieliympäristön positiivinen suhtautuminen kaksikielisyyteen. Tämä tapaustutkimus toi näkyväksi sen, miten kauaskatseisia vanhempien jo varhaisessa vaiheessa tekemät valinnat ja päätökset ovat lapsen kaksikielisen kehityksen kannalta.
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tvåspråkighet
dc.subject.other språkplanering
dc.subject.other språkstrategier
dc.subject.other familjespråkpolicy (FSP)
dc.subject.other en person - ett språk (EPES)
dc.title Språkstrategier och familjespråkpolicy hos tre tvåspråkiga familjer i ett finskspråkigt område
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206211920
dc.subject.ysa kaksikielisyys
dc.subject.ysa perheet
dc.subject.ysa kielivalinnat
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.date.updated 2012-06-21T09:28:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record