Âzykovaâ identičnost' russkoâzyčnyh gimnazistov v Finlândii : na osnove polustrukturirovannogo interv'û

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niittyranta, Marika
dc.date.accessioned 2012-06-20T16:18:12Z
dc.date.available 2012-06-20T16:18:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218630
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206201914 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38074
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan venäjänkielisten lukiolaisten kieli-identiteettiä puolistrukturoidun yksilöhaastattelun avulla. Suomessa asuu paljon venäläisiä maahanmuuttajia, ja ajan myötä ilmestyy jo toisen sukupolven maahanmuuttajia, joiden kotikielenä saattaa hyvinkin olla vielä venäjä. Olisi hyödyllistä tietää erityisesti venäjänkielisten nuorten kieli-identiteeteistä, jotta voidaan tarkastella, miten hyvin he ovat kotoutuneet, miten he ylläpitävät äidinkieltänsä ja kenenä he itseänsä pitävät. Kieli-identiteetti on tärkeä asia, sillä myös maahanmuuttajanuoret voivat lähteä lukion jälkeen jatko-opiskelemaan, jolloin kieli- ja kieli-identiteetti-kysymykset nousevat tärkeiksi. Metodina käytän puolistrukturoitua eli teemahaastattelua, joka on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille informanteille esitetään samat kysymykset, samassa järjestyksessä. Kysymykset koskevat venäläisten äidinkielen säilyttämistä ja ylläpitämistä, identiteettiä, koulumenestystä, sekä vaikeuksia, joita ilmenee kielen kanssa. Aineiston analyysi lähtee liikkeelle aineistosta, eikä teoriasta. Tutkimustulokset osoittavat, että venäläistaustaisten lukiolaisten sopeutumiseen ja kielenoppimiseen vaikuttavat eniten vertaissuhteet. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa haastateltavista pitää itseään yhä venäläisenä. Näillä samoilla lukiolaisilla suurin osa kavereista on venäläisiä ja he käyttävät venäjän kieltä keskenään. Noin kolmasosa vastasi olevansa mielestään suomalainen tai venäläissuomalainen. Heillä oli suurin osa kavereista suomalaisia, ja heidän venäläisten kavereidensa kanssa he saattavat puhua myös suomea.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso rus
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other kieli-identiteetti
dc.subject.other venäjän kieli
dc.subject.other venäläinen
dc.subject.other maahanmuuttaja
dc.subject.other ensikieli
dc.subject.other äidinkieli
dc.subject.other toinen kieli
dc.title Âzykovaâ identičnost' russkoâzyčnyh gimnazistov v Finlândii : na osnove polustrukturirovannogo interv'û
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206201914
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa venäjän kieli
dc.subject.ysa kielellinen identiteetti
dc.subject.ysa venäläiset
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa äidinkieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa lukiolaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine venäjän kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine Russian Language and Culture en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-20T16:18:12Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record