Sairaanhoitajien kokemuksia työurien pidentämisestä erikoissairaanhoidossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pirttimäki, Merja
dc.date.accessioned 2012-06-19T14:51:54Z
dc.date.available 2012-06-19T14:51:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218518
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38065
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206191904 en
dc.description.abstract Terveydenhuollossa kärsitään työvoimapulaa, jota osittain voitaisiin ratkaista työuria pidentämällä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia sairaanhoitajilla on työskentelystä eläkeoikeuden saavuttamisen jälkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa ikääntyneiden sairaanhoitajien jaksamisesta ja osaamisesta sekä niistä syistä, joiden vaikutuksesta osa sairaanhoitajista jatkaa työelämässä pidempään. Tutkimukseen osallistui kahdeksan eläkeoikeuden saavuttanutta sairaanhoitajaa Keski-Suomen keskussairaalan eri toimialueilta. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Haastatteluissa käsiteltiin kolmea pääteemaa: jaksaminen, osaaminen ja motivaatio. Tiedonantajat kokivat työn kuormittavuuden ja oman ikääntymisensä heikentävän työssä jaksamista. Eläkeoikeuden saavuttamisen jälkeen työskentelyn koettiin tuovan jonkin verran syrjivää kohtelua ja työyhteisöstä irtaantumista. Jaksamista auttoi keskittyminen perushoito-tehtävään. Työasenteiden koettiin muuttuneen rennoimmiksi ja työn vapaaehtoisuus koettiin hyvänä. Työniloa toivat suhteet potilaisiin, työkavereihin ja esimieheen, mikä tuki jaksamista. Osaamisen koettiin olevan vahvaa ja pitkää kokemusta hyödynnettiin. Työuran jatkaminen koettiin mielekkääksi, koska työ on ollut keskeinen elämänsisältö ja työ ylläpitää hyvinvointia. Puutteena koettiin, että eläkkeelle jäämistä ei etukäteen suunniteltu työnantajan kanssa, minkä seurauksena uran mahdollinen jatkaminen oli kokonaan oman päätöksen varassa. Johtopäätöksenä voi todeta, että tiedonantajat kokivat elämänlaatunsa säilyvän hyvänä työuraa jatkamalla. Parantamisen varaa on työyhteisöön kuulumisessa ja ikäasenteiden muokkaamisessa erityisesti osa-aikaisesti työskentelevien kohdalla. Ikäjohtaminen ja erityisesti esimiesten kanssa tehty eläkkeelle jäämisen suunnittelu voisi olla keino parantaa halukkuutta jatkaa työuria.
dc.format.extent 62 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työura
dc.subject.other ikääntynyt työntekijä
dc.subject.other työkyky
dc.subject.other eläkeoikeuden saavuttaminen
dc.title Sairaanhoitajien kokemuksia työurien pidentämisestä erikoissairaanhoidossa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206191904
dc.subject.ysa työura
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa työntekijät
dc.subject.ysa työkyky
dc.subject.ysa sairaanhoitajat
dc.subject.ysa hoitotyö
dc.subject.ysa työssä jatkaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.subject.method Haastattelututkimus
dc.date.updated 2012-06-19T14:51:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record