Melun määrä ja vaikutukset musiikinopettajan työssä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkänen, Enni
dc.date.accessioned 2012-06-18T09:50:14Z
dc.date.available 2012-06-18T09:50:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218511
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206181895 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38057
dc.description.abstract Tutkimukseni käsittelee ensimmäisenä Suomessa koulun musiikinopettajien melualtistusta ja kuulovaurioriskiä. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä hiljattain on havahduttu siihen, että musiikki- ja muu vapaa-ajan melu aiheuttaa pysyviä kuulovammoja jo nuorissakin ihmisissä. Lisäksi sivuaviin ja ulkomaisiin tutkimuksiin perustuen oli syytä epäillä, että musiikinopettajien työperäinen melualtistus saattaa olla huolestuttavaa tasoa. Melu voi tarkoittaa paitsi mitattavissa olevaa äänitasoa, myös yksilön subjektiivista kokemusta jostakin äänestä häiritsevänä. Siksi keskeisiä tutkimuskysymyksiäkin oli kaksi. Ensiksi kysyttiin, mikä on musiikinopettajan kokemus melun häiritsevyydestä ja vaikutuksista kuuloon, kehoon, psyykeen, työhyvinvointiin sekä epäsuorasti mm. ääneen ja musiikinharrastusmotivaatioon. Toiseksi kysyttiin, mikä on musiikinopettajan työpäivän keskimääräinen äänitaso ja millaisia melupiikkejä siihen sisältyy. Vertaamalla vastauksia selvitettiin, korreloiko musiikinopettajien subjektiivinen kokemus melun kuormittavuudesta mitattujen äänitasojen kanssa. Lisäksi kartoitettiin musiikinopettajien näkemyksiä heidän työympäristönsä merkittävimmistä melunlähteistä sekä toisaalta keinoista säädellä melun määrää. Tutkimukseen sisällytettiin myös kysymyksiä kuulonsuojauksesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin käyttäen kahta menetelmää: survey-tyyppistä kyselyä sekä meluannosmittauksia. Kyselyyn vastasi 11 yläkoulussa ja/tai lukiossa työskentelevää musiikinopettajaa, joista kymmenelle tehtiin myös meluannosmittaus. Aineistoa kertyi runsaasti ja pienestä kohdehenkilöjoukosta huolimatta saatiin useita tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Tulokset osoittavat, että melu aiheuttaa musiikinopettajille fysiologisia, psyykkisiä ja kuulo-oireita sekä muita, epäsuoria vaikutuksia. Noin puolet kohdehenkilöistä koki melun työssään rasittavana, mikä johtui ennemmin ei-toivottujen äänien paljoudesta kuin korkeista desibelitasoista. Joka toisella oli työperäinen kuulovaurio ja tila-päisiä kuulo-oireita työpäivän jälkeen silloin tällöin. Alemman toiminta-arvon 80 dB ylitti 80 % tapauksista ja ylemmän, 85 dB, yksi tapaus. Moni oli silti lähellä riskirajoja. Kuulonsuojaimia ilmoitti käyttävänsä noin puolet, ja heistäkin suurin osa vain silloin tällöin. Merkittävimpinä melulähteinä musiikinopetuksessa mainittiin suuret ryhmäkoot, hälisevät oppilaat, järjestäytymätön soittelu sekä bändisoitto. Melunsäätelykeinoihin lukeutuivat mm. pedagogiset ratkaisut, sähkörummut, tasokkaiden äänentoistolaitteiden käyttö ja järkevä sijoittelu sekä työmuotojen vaihtelevuus.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other melu
dc.subject.other koulun musiikinopettajat
dc.subject.other äänenvoimakkuus
dc.subject.other meluntorjunta
dc.subject.other kuulovammat
dc.subject.other kuulonsuojaus
dc.subject.other kysely
dc.subject.other melu-annosmittaus
dc.title Melun määrä ja vaikutukset musiikinopettajan työssä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206181895
dc.subject.ysa melu
dc.subject.ysa musiikinopettajat
dc.subject.ysa äänenvoimakkuus
dc.subject.ysa meluntorjunta
dc.subject.ysa kuulovammat
dc.subject.ysa kuulonsuojaus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.subject.method Kyselytutkimus
dc.date.updated 2012-06-18T09:50:14Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record