Työikäisten kuntoutujien kivun hallintakeinojen muutos laitoskuntoutuksen aikana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-06-18T07:54:10Z
dc.date.available 2012-06-18T07:54:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218522
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206181890 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38054
dc.description.abstract Krooninen kipu heikentää yksilön toimintakykyä, työkykyä ja elämänlaatua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työikäisten laitoskuntoutuksen aikana tapahtuvaa muutosta kuntoutujien kivun hallintakeinoissa. Tutkimukseen aineiston muodosti ammatillisesti syvennettyyn lääketieteelliseen kuntoutuk-seen (ASLAK), työkykyä ylläpitävään ja parantavaan valmennukseen (TYK), Tuki- ja liikuntaelinsaira-uksien kurssille (Tules), työelämässä uupuneiden kuntoutuskurssille (Virveli) ja yksilölliseen kuntoutukseen (Yksilö) osallistuneet kuntoutujat (n=990). Kuntoutujien kivun hallintakeinoja arvioitiin käyttämällä Vanderbilt pain management inventory (VPMI) -mittaria, jonka avulla voidaan jakaa kivun hallintakeinot aktiivisiin ja passiivisiin. Lisäksi käytettiin RAND-36 elämänlaatumittaria, joka mittaa terveyteen liittyvää elämänlaatu kahdeksalla ulottuvuudella (koettu terveys, kivuttomuus, fyysinen toimintakyky, fyysinen roolitoiminta, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen toimintakyky, psyykkinen roolitoiminta, tarmokkuus). Ulottuvuuksista muodostettiin viisi kuntoutujien ongelmaprofiilia: virkeät varhaiskuntoutujat, oireilevat varhaiskuntoutujat, fyysisesti oirei-levat kuntoutujat, psykososiaaliset kuntoutujat ja moniongelmaiset kuntoutujat. Kuntoutujien kivun hallintakeinojen muutosta tarkasteltiin tässä tutkimuksessa ensin koko kuntoutujapopulaatiossa sekä sen jälkeen RAND-ongelmaprofiileittain ja kuntoutusmuodoittain. Koko kuntoutuja-aineistossa kuntoutujien kivun hallintakeinot muuttuivat tilastollisesti merkitsevästi aktiivisemmiksi kuntoutuksen aikana. Muutos oli havaittavissa VPMI-kyselyn alku- ja loppumittauksen summapistemäärästä (p<0,001). Kuntoutujat sijoittuivat kuntoutuksen lopussa aktiivisia hallintakeinoja käyttävien ryhmään enemmän kuin passiivisia hallintakeinoja käyttävien ryhmään (p=0,021). Kun tuloksia tarkasteltiin ongelmaprofiileittain, kivun hallintakeinot pysyivät pääasiassa ennallaan kuntoutuk-sen aikana, mutta ryhmien välillä oli jonkin verran tilastollisesti merkitsevää eroa hallintakeinojen muutosryhmissä. Oireilevien varhaiskuntoutujien (keskiero: 0,4; 95 % LV 0,1-0,7; p=0,002), fyysisesti oireilevien kuntoutujien (0,5; 0,2-0,9; p=0,001) ja moniongelmaisten kuntoutujien (0,5; 0,1-0,9; p=0,004) ryhmissä muutosta tapahtui tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin virkeiden varhaiskuntoutujien ryhmässä. Kuntoutusryhmittäin kuntoutusmuodon ja kivun hallintakeinojen muutosluokkien välillä oli tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (p=0,001). VPMI-kyselyn summapistemäärän muutos oli kaikissa kuntoutusmuodoissa kohti aktiivisempia kivunhallintakeinoja mutta tilastollisesti merkitsevää eroa kuntoutusmuotojen välillä ei ollut (p=0,362). Johtopäätöksenä on, että kuntoutujien kivunhallintakeinot muuttuivat kohti aktiivisia kivunhallintakeinoja koko kuntoutusjoukossa. Muutos ryhmittäin oli kuitenkin pitkälti samanlaista. Laitoskuntoutuksen avulla voidaan tukea kuntoutujien kivun hallintakeinojen muutosta.
dc.format.extent 63 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kipu
dc.subject.other hallintakeino
dc.subject.other kuntoutus
dc.title Työikäisten kuntoutujien kivun hallintakeinojen muutos laitoskuntoutuksen aikana
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206181890
dc.subject.ysa kipu
dc.subject.ysa krooninen kipu
dc.subject.ysa hallinta
dc.subject.ysa työikäiset
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa kuntoutujat
dc.subject.ysa terveys
dc.subject.ysa elämänlaatu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.date.updated 2012-06-18T07:54:10Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record