Musiikillisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa : tapaustutkimus musiikkiterapiassa soitetuista improvisaatioista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sauna-aho, Sigri
dc.date.accessioned 2012-06-17T11:06:16Z
dc.date.available 2012-06-17T11:06:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38048
dc.description.abstract Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkitaan psykodynaamisen musiikkiterapiajakson aikana soitettuja improvisaatioita musiikkiterapeuttiseen käyttöön kehiteltyjen musiikkianalyysimenetelmin. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella asiakkaan ja terapeutin välistä musiikillista vuorovaikutusta, musiikin dynamiikkaa ja siinä tapahtuvia muutoksia terapian kaaressa. Tutkimuksen aineisto on osa Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella tehtyä kansainvälistä Braintuning- tutkimusta, jossa selvitettiin improvisaatiolle pohjautuvan musiikkiterapian vaikutusta masennuksesta toipumiseen. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu yhden asiakkaan musiikkiterapiassa soitettujen improvisaatioiden äänitteistä. Musiikillista vuorovaikutusta ja tunnemerkityksiä soitossa tarkastellaan musiikkipsykologian ja musiikkterapian teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimusmenetelmä on laadullinen vaikka aineiston tutkimuksessa käytetään myös määrällisiä menetelmiä. Tulosten saamiseksi käytettiin improvisaatioiden kuuntelun ja kuvailevan tutkimuksen tukena tietokoneavusteista musiikin analysointiohjelmaa, Music Therapy Toolbox:ia. Tärkeimpiä tutkimuksen tuloksia olivat musiikin dynaamisten piirteiden käytön kehittyminen ja muuttuminen terapian kaaren aikana. Tutkimustulokset toivat esiin improvisaatioissa lisääntyvän varioinnin, vuorovaikutuksen ja musiikillisten tunnemerkitysten moninaisuuden terapian kaaren aikana.
dc.format.extent 33
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kliininen improvisaatio
dc.subject.other musiikillinen vuorovaikutus
dc.subject.other musiikkipsykoterapia
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other improvisaatio
dc.subject.other Music Therapy Toolbox
dc.title Musiikillisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa : tapaustutkimus musiikkiterapiassa soitetuista improvisaatioista
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206171883
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music, Art and Culture Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.date.updated 2012-06-17T11:06:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record