Psykedeelinen musiikki ja sen merkitys paikallisessa skenessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Klemetti, Sanna
dc.date.accessioned 2012-06-17T09:03:01Z
dc.date.available 2012-06-17T09:03:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38047
dc.description.abstract Psykedeelistä musiikkia on tutkittu liian vähän tämän päivän näkökulmasta. Ilmiö liitetään 1960-lukuun, mutta todellisuudessa psykedeelinen estetiikka on syvemmällä historiassa ja toisaalta elinvoimainen nykykulttuuri. Psykedeelistä musiikkia ei ole määritelty akateemisesti 1980-luvun jälkeen, vaikka musiikin kuuntelijoilta löytyy siitä selkeitä mielipiteitä. Tutkimuksessani selvitän, mitä psykedeelisen musiikin käsitteen alle elävässä musiikkiskenessä, eli mitä merkityksiä psykedeelisyyteen liitetään tänään. Työhöni sisältyy itse keräämäni haastatteluaineisto; kaksi musiikintekijöiden ryhmähaastattelua jotka toteutin aiemman kirjallisuuden ongelmakohtiin perustuen. Tutkin mitä psykedeelisyys on a) musiikkina, b)yhteisöllisenä kokemuksena. Psykedeelinen musiikki määriteltiin tarkoin ja sen tuli olla autenttista. Psykedeelisyys koettiin filosofisena, ajatuksia ohjaavana voimana ja sen käsittämiseen tarvittiin kulttuurin sisäistä tietoutta. Tärkeä yksittäinen supistus käsitteeseen oli huumausainekulttuurin rooli: kävi ilmi, että musiikki painaa vaakakupissa aina enemmän, eikä huumausaineilla voida selittää psykedeelisyyttä, niin kuin tähän asti on usein tehty akateemisissa tutkimuksissa. Psykedeelistä musiikkia pitäisikin tutkia jatkossa elävästä kulttuurista käsin, (ei vain 1960-luvun näkökulmasta), sillä käsitteiden sisällöt muuttuvat ja uudistuvat ajan kuluessa.
dc.format.extent 30
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other psykedeelinen musiikki
dc.subject.other psykedelia
dc.subject.other alakulttuuri
dc.subject.other skene
dc.subject.other Jyväskylä
dc.title Psykedeelinen musiikki ja sen merkitys paikallisessa skenessä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206171882
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music, Art and Culture Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.date.updated 2012-06-17T09:03:01Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record