Presentation of English-speaking cultures : upper secondary school textbooks of English in the 1980s and in the 2010s

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lindström, Saara
dc.date.accessioned 2012-06-16T15:18:07Z
dc.date.available 2012-06-16T15:18:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38046
dc.description.abstract Englanti on yksi maailman levinneimmistä kielistä ja sitä puhutaan sekä äidinkielenä että vielä useammin toisena tai vieraana kielenä. Tämän moninaisuuden vuoksi on myös monia englanninkielisiä kulttuureja. Näistä tunnetuimpia ovat brittiläinen ja pohjoisamerikkalainen kulttuuri, jotka ovat myös hyvin esillä jokapäiväisessä elämässämme muun muassa television ja musiikin kautta. Tekstikirjoilla on tärkeä osa kielten opetuksessa ja niiden olisi hyvä heijastaa kohdekielten ja -kulttuurien todellista tilannetta maailmalla. Aikaisemmat tutkimukset kulttuurista kielten opetuksessa ovat nostaneet esille joitakin puutteita tekstikirjoissa. Ensinnäkin kirjat sisältävät usein stereotypioita, ja toiseksi niissä keskitytään enemmän maiden ominaisuuksiin kuin erilaisiin ihmisiin. Suomalaiskontekstissa tekstikirjat ovat usein hyvin brittiläis- ja pohjoisamerikkalaispainotteisia. Tutkielman tavoite on pohtia, miten kulttuurien käsittely tekstikirjoissa on muuttunut 1980-luvulta 2010-luvulle. Tutkielmassa tutkittiin kolmea tekstikirjasarjaa. Action-sarja kuvaa tilannetta 1980-luvun alkupuolella, Guys 'n gals- sarja 1980-luvun lopulla ja ProFiles-sarja 2010-luvulla. Kustakin sarjasta tarkasteltiin kahta kirjaa, yhtä yhteiskuntakurssista ja toista kulttuurikurssista. Tulokset osoittavat, että brittiläistä ja pohjoisamerikkalaista kulttuuria painotetaan yhä kaikissa tutkituissa kirjoissa, vaikka toisessa ProFiles-sarjan kurssissa nähdään kehitystä monipuolisempaan suuntaan. Lisäksi voidaan todeta, että stereotypioita esiintyi. Ne olivat kuitenkin yleisempiä 1980-luvun kirjasarjoissa, kun taas ProFiles onnistui välttämään niitä paremmin. Toinen merkittävä ero kirjojen välillä on se, että vanhemmissa kirjoissa on enemmän informatiivisia lukuja, jotka keskittyvät esimerkiksi johonkin maahan, kun taas ProFiles-sarjassa aiheet ovat yleisempiä, kuten etiikka tai mainostaminen. Tutkimuksen otanta oli suhteellisen pieni, joten jotta saataisiin laajempi kuva muutoksista, olisi tutkimukseen sisällytettävä useampia kokonaisia kirjasarjoja. Saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että uudemmissakin tekstikirjoissa on parantamisen varaa. Tulevaisuudessa kirjantekijät voisivat kiinnittää enemmän huomiota eri kulttuureiden esittämiseen, koska opiskelijat tuntevat jo ennestään Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja. Sen sijaan tuntemattomampia kulttuureja olisi hyvä painottaa enemmän, koska ne eivät ole paljon esillä koulun ulkopuolellakaan. Näin pystyttäisiin esittelemään kulttuurien monipuolisuutta ja sitä kautta lisäämään suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä, jotka ovat nykymaailmassa tärkeitä taitoja ja lisäksi opetussunnitelman tavoitteita. fi
dc.format.extent 26
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other cultures
dc.subject.other textbook analysis
dc.subject.other content analysis
dc.subject.other intercultural learning
dc.title Presentation of English-speaking cultures : upper secondary school textbooks of English in the 1980s and in the 2010s
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206161881
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-06-16T15:18:07Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record