Informaatio- ja viestintäteknologian tuottama liiketoiminta-arvo pilvipalvelu-ympäristössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alamaa, Jari
dc.date.accessioned 2012-06-15T08:24:48Z
dc.date.available 2012-06-15T08:24:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218493
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206151874 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38039
dc.description.abstract Informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) merkitys on muuttunut paljon viime vuosikymmenen aikana, ja nykypäivän yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa tietotekniikka on aina läsnä. ICT on strateginen tekijä, jonka avulla eri organi-saatiot kykenevät luomaan kilpailuetua toimialalla. Informaatio- ja viestintä-teknologian hyödyntäminen on tullut osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa, ja siksi sen tuottaman liiketoiminta-arvon ja hyödyn mittaaminen on tärkeä osa tietohallinnon johtamista. Informaatio- ja viestintäteknologian arvontuotossa on erityisesti kysymys siitä, kuinka hyvin ICT-investoinnit realisoituvat mitatta-viksi hyödyiksi liiketoiminnalle. Lisäarvon tuottoa erilaisissa yrityksissä voidaan kuvata erilaisilla malleilla, joista tunnetuin on arvoketju. Arvoketjun lisäksi arvonluontimalleihin kuuluvat myös arvopajatoiminta sekä arvoverkko. Arvonluontimallien voidaan katsoa käyneen läpi evoluutionsyklin, jossa perinteisestä arvoketjusta on siirrytty enemmän informaatio- ja viestintäteknologian mahdollistamaan arvoverkko-pohjaiseen toimintaan. Tutkielman tarkoituksena on erityisesti syventyä pilvi-palveluympäristöön, joka hyödyntää vahvasti arvoverkkomallia arvontuottoon. Pilvipalvelut on toimintamalli, joka yhdistää vanhoja menetelmiä uudeksi kokonaisuudeksi. Pilvipalveluiden tarkoituksena on tarjota helposti käytettäviä ja saatavilla olevia virtualisoituja resursseja asiakkaiden käyttöön. Resurssit skaalautuvat asiakkaan tarpeen ja käytön mukaan, ja samalla asiakas maksaa vain siitä kuinka paljon palvelua käyttää. Pilvipalveluympäristöstä voidaan erottaa kolme tyypillisintä palvelua, jotka ovat sovellusten tarjoaminen palve-luna (Software as a Service, SaaS), ohjelmistoympäristö palveluna (Platform as a Service, PaaS) sekä infrastruktuuri palveluna (Infrastructure as a Service, IaaS). Tutkimus keskittyy liiketoiminta-arvon näkökulmasta erityisesti kustannusvai-kutuksiin, joita pilvipalveluiden käyttöönotto mahdollistaa. Tutkielma on toteutettu konstruktiivisena tutkimuksena ja se pyrkii luo-maan selkeän kuvan informaatio- ja viestintäteknologian tuottamasta liiketoi-mintahyödystä keskittyen erityisesti pilvipalveluympäristöön. Tutkielman tar-koituksena on tuottaa konstruktio, jonka avulla pystytään vertailemaan kustan-nusvaikutuksia yrityksen sisäisen tietotekniikan ja pilvipalveluiden välillä.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Informaatio- ja viestintäteknologia
dc.subject.other liiketoiminta-arvo
dc.subject.other pilvipalvelut
dc.subject.other kokonaiskustannus
dc.title Informaatio- ja viestintäteknologian tuottama liiketoiminta-arvo pilvipalvelu-ympäristössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206151874
dc.subject.ysa tietotekniikka
dc.subject.ysa viestintätekniikka
dc.subject.ysa liiketoiminta
dc.subject.ysa arvo
dc.subject.ysa pilvipalvelut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.date.updated 2012-06-15T08:24:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record