Etninen monikulttuurisuus Suomessa : suomalaisten opettajien ajatuksia etnisestä monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vatanen Campos, Saara
dc.date.accessioned 2012-06-13T13:50:22Z
dc.date.available 2012-06-13T13:50:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218421
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206131862 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38027
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Vatanen Campos S. 2011. Etninen monikulttuurisuus ja integraatio Suomessa - suomalaisten opettajan ajatuksia etnisestä monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma, 94 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien asenteita monikulttuurisuutta ja suomalaisuutta kohtaan. Aihe on ajankohtainen ja uutta tutkimusta tarvitaan käytännön työn tukemiseksi. Toivon tämän työn herättävän keskustelua etnisestä monikulttuurisuudesta erityisesti opettajien keskuudessa, koska monilla opettajilla on tiedostamattaankin tähän aiheeseen liittyen ennakkoluuloja, tietämättömyyttä sekä pelkoja, jotka täytyy käsitellä, etteivät ne ohjaisi opettajan valintoja koulussa. Laadullinen tutkimus tuntui tässä tutkimuksessa sopivimmalta vaihtoehdolta. Aineiston keräsin haastattelemalla kymmentä opettajaa. Opettajat olivat töissä ympäri Suomea, mutta kerääntyivät Jyväskylään suorittamaan erillisiä erityisopettajan opintoja syksyllä 2010 sekä keväällä 2011. Haastattelut toteutin teemahaastatteluin keväällä 2011. Tutkimuksen tulokset paljastavat, että suurin osa opettajista suhtautuu etniseen monikulttuurisuuteen myönteisesti. Toisaalta osa opettajista koki oman osaamisensa puutteelliseksi ja tunsi epävarmuutta erityisesti kielimuurin vuoksi. Ne, joilla oli henkilökohtaista kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisesta tai ystävyydestä maahanmuuttajataustaisten kanssa, olivat niitä, jotka suhtautuivat asiaan myönteisimmin. Toisaalta myös kielteiset kokemukset vaikuttivat opettajien suhtautumiseen. Tutkimuksessa selvisi myös, että osa opettajista kokee tiettyjen kulttuuriryhmien aiheuttavan enemmän työtä opettajalle ja osa opettajista sanoi voivansa määritellä ihmisen ulkonäön perusteella hänen alkuperänsä. Tällaiset ennakko-olettamukset saattavat vaikuttaa oppilaan sopeutumiseen ja integraatioon. Oppilas toimii odotusten mukaisesti, olivat ne sitten negatiivisia tai positiivisia. (Talib 2002, 52- 53.) Näin ollen opettajien negatiiviset ennakkoluulot vaikuttavat kielteisesti oppilaiden sopeutumiseen Suomessa. Suomalaisuutta ei opettajien mielestä määritä ulkonäkö eikä suomen kieli, vaan henkilö voi itse päättää omasta identiteetistään. Toisaalta opettajat myönsivät kuitenkin ulkonäön vaikuttavan henkilön mahdollisuuksiin onnistua elämässä täällä Suomessa. Tutkimuksessa selvisi, että opettajilla itsellään oli hyvin vähän yhteyttä maahanmuuttajataustaisten kanssa ja lähinnä kohtaamiset rajoittuivat koulussa tapahtuvaan kohtaamiseen. Opettajien koulutus ei ollut antanut kenellekään opettajista tarvittavaa tietoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohtaamiseen.
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other etninen monikulttuurisuus
dc.subject.other suomalaisuus
dc.subject.other maahanmuuttajataustainen oppilas
dc.subject.other akkulturaatio
dc.subject.other etninen integraatio
dc.subject.other assimilaatio
dc.subject.other marginalisoituminen
dc.subject.other eristäytyminen
dc.subject.other rasismi.
dc.title Etninen monikulttuurisuus Suomessa : suomalaisten opettajien ajatuksia etnisestä monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta
dc.title.alternative Suomalaisten opettajien ajatuksia etnisestä monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206131862
dc.subject.ysa rasismi
dc.subject.ysa suomalaisuus
dc.subject.ysa akkulturaatio
dc.subject.ysa monikulttuurisuus
dc.subject.ysa maahanmuuttajatausta
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa etnisyys
dc.subject.ysa maahanmuutto
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa opettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-06-13T13:50:22Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record