Fyysisen kunnon yhteydet lieviin masennusoireisiin työikäisessä väestössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Siro, Iida
dc.date.accessioned 2012-06-13T09:02:16Z
dc.date.available 2012-06-13T09:02:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218406
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206131860 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38025
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Fyysisen kunnon yhteydet lieviin masennusoireisiin työikäisessä väestössä Iida Siro Jyväskylän yliopisto Liikunta ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteiden laitos Kevät 2012 41 sivua, 3 liitettä Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Masennus on kansanterveydellinen sekä taloudellinen ongelma. Se aiheuttaa sairastuneelle lukuisia oireita, sitä esiintyy kaikenikäisillä ja kuka tahansa voi sairastua siihen. Tällöin tyypillisesti ilmenevän passiivisuuden seurauksena fyysinen kunto heikkenee. Riittävä fyysinen aktiivisuus on kuitenkin yksi tärkeimpiä asioita mitä yksilö voi tehdä terveytensä hyväksi. Pro gradu –tutkielma toteutettiin yhteistyössä UKK–instituutin kanssa. Sen aineisto on osa Tamperelaista liikunta, kunto ja terveys tutkimusta (FINGER), jossa kehitettiin luotettavaa, turvallista, toteutuskelpoista ja pätevää terveyskuntotestiä mittamaan keski–ikäisen väestön motorista sekä tuki– ja liikuntaelimistön kuntoa kenttäolosuhteissa. Pro gradu –tutkielman tavoitteena on tutkia masennusoireiden ja fyysisen kunnon yhteyttä. Tutkimusaineisto– ja menetelmät Tutkielman tulosten kvantitatiiviseen analysointiin soveltui 495 henkilöä vuoden 1993 poikkileikkausaineistosta, heistä 242 oli naisia ja 252 miehiä. Fyysistä kuntoa tarkasteltiin 2 km:n kävelytestillä, muunnellulla punnerruksella sekä huomioimalla kysytty liikunnan kokonaismäärä. Masennuksen oireita tarkasteltiin General Health Questionnaire (GHQ) kyselylomakkeen lyhennetyn version pohjalta. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 19 ohjelman avulla ja analyysimenetelmänä käytettiin ristiintaulukointia sekä varianssianalyysia Keskeiset tulokset General Health Questionnaire (GHQ) lomakkeen vastauksista yksi yhdeksästä kysymyksestä erotteli sukupuolet toisistaan. GHQ –lomakkeen kolmen kysymyksen osalta eniten oirepisteitä saaneiden sekä 2 km:n kävelytestin heikoimman kuntokolmanneksen väliltä löytyi positiivinen yhteys. Johtopäätökset Aerobisen kunnon paranemiseen tähtäävää liikuntaa voidaan suositella osana masennuksen oireiden ehkäisyä sekä tukemaan muita hoitomuotoja. Fyysisestä kunnosta huolehtiminen tulisi olla osa masennuksen oireiden hoitoa, lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin erityisesti pitkittäisasetelmassa.
dc.format.extent 41 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other masennus
dc.subject.other fyysinen kunto
dc.title Fyysisen kunnon yhteydet lieviin masennusoireisiin työikäisessä väestössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206131860
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.subject.ysa työikäiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntalääketiede fi
dc.contributor.oppiaine Sport Medicine en
dc.subject.method Kvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-13T09:02:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record