Gymnasieelevers erfarenheter av muntlig språkfärdighet i svenska och av den muntliga kursen Tala och förstå bättre

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hokkanen, Katja
dc.date.accessioned 2012-06-12T10:46:27Z
dc.date.available 2012-06-12T10:46:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38018
dc.description.abstract Suullinen kommunikaatio ja kielitaito ovat kielitaidon tärkeimpiä osa-alueita. Kuitenkin suullinen kielitaito on ollut melkeinpä sivuseikka koulujen kieltenopetuksessa ja vasta vuonna 2010 lukioille tuli pakolliseksi järjestää syventävä suullisen kielitaidon kurssi Puhu ja ymmärrä paremmin. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa lukiolaisten kokemuksia ruotsin suullisesta kielitaidosta ja tästä uudesta kurssista. Tarkoituksena on selvittää pitävätkö he suullista kielitaitoa ruotsin kielessä tärkeänä, miten he haluaisivat, että heidän suullista kielitaitoaan testataan ja minkälaisia kokemuksia heillä on kurssista Puhu ja ymmärrä paremmin. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, joka koostui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 19 opiskelijaa, jotka olivat juuri suorittaneet kurssin Puhu ja ymmärrä paremmin eräässä keskisuomalaisessa lukiossa. Aineisto analysoitiin käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Aineiston suppeuden vuoksi tarkoituksena ei ole yleistää, vaan ennemminkin kartoittaa ja kuvailla oppilaiden kokemuksia suullisesta kielitaidosta ja kurssista. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että oppilaat pitävät suullista kielitaitoa tärkeänä, mutta suullisen kielitaidon harjoittelua koulussa ei koeta kovin hyödyllisenä. Suurin osa ei halua että heidän suullista kielitaitoaan testataan ylioppilaskokeessa. Lisäksi suullisen kielitaidon kurssi on oppilaiden mielestä parantanut heidän suullista kielitaitoaan. Oppilaat pitivät erityisesti pari- ja ryhmätehtävistä sekä autenttisista kommunikaatioharjoituksista. Vain kurssin aihepiirit saivat negatiivisen arvion oppilailta. Aiheiden tulisi olla nykyaikaisempia ja liittyä enemmän tosielämän kielenkäyttötilanteisiin.
dc.format.extent 41
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other muntlig språkfärdighet
dc.subject.other svenskundervisning
dc.subject.other gymnasium
dc.subject.other läroplan
dc.title Gymnasieelevers erfarenheter av muntlig språkfärdighet i svenska och av den muntliga kursen Tala och förstå bättre
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206121853
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-06-12T10:46:27Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record