Teknologian hyväksyminen ja käyttöönotto : instrumentoivien leikkaushoitajien kokemuksia simulaattoriharjoittelusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koskelainen, Tiina
dc.date.accessioned 2012-06-11T08:18:44Z
dc.date.available 2012-06-11T08:18:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218307
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206111842 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38008
dc.description.abstract Teknologian hyväksymistä ja käyttöönottoa tutkivien teorioiden mukaan yksilön halukkuuteen käyttää uutta teknologiaa vaikuttavat eniten koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys. Teknologian ja lääketieteen nopea kehitys asettavat haasteita sairaalan hoitohenkilökunnan koulutukseen. Leikkaussalin teknistyessä leikkaushoitajien on jatkuvasti opittava käyttämään uusia teknologioita. Tutkimusten mukaan leikkaushoitajan ammatillisen pätevyyden kolme tärkeintä osa-aluetta ovat potilasturvallisuudesta huolehtiminen, leikkaushoidon tekniikka sekä hyvät yhteistyötaidot. Simulaation käyttö opetuksessa on lisääntynyt eri aloilla. Kirurgisia leikkaussimulaattoreita käytetään yleisesti kirurgien koulutuksessa, koska ne tarjoavat turvallisen ympäristön tähystystoimenpiteissä tarvittavien taitojen harjoitteluun. Instrumentoiva leikkaushoitaja työskentelee kirurgin assistenttina tähystyskirurgisissa toimenpiteissä, mutta hoitajien koulutukseen ei sisälly kirurgisella leikkaussimulaattorilla harjoittelua. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää instrumentoivien leikkaushoitajien kokemuksia laparoskooppisesta simulaattoriharjoittelusta. Samalla tutkitaan voidaanko teknologian hyväksymismalleja soveltaa laparoskooppisen simulaattoriharjoittelun tutkimiseen. Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Aineiston hankintamenetelmänä käytetään teemahaastattelua ja stimulated recall –menetelmää. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että teknologian hyväksymismalleja voidaan soveltaa simulaattoriharjoittelun tutkimiseen. Teoreettiseksi malliksi valittiin yhdistetty teoria teknologian käyttöönotosta ja käytöstä. Tärkeimmäksi laparoskooppisen simulaattorin hyväksymiseen ja käyttöön vaikuttavaksi tekijäksi nousi organisaation antama tuki. Hoitajat kokivat teknisten taitojensa sekä itseluottamuksensa parantuvan harjoittelun aikana. Lisäksi leikkaushoitajat kokivat harjoittelun vaikuttavan yhteistyöhön leikkaavan lääkärin kanssa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kirurgiset leikkaussimulaattorit soveltuvat oppimisvälineeksi myös sairaanhoitajien koulutukseen.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teknologian hyväksyminen ja käyttöönotto
dc.subject.other instrumentoiva leikkaushoitaja
dc.subject.other kirurginen leikkaussimulaattori
dc.title Teknologian hyväksyminen ja käyttöönotto : instrumentoivien leikkaushoitajien kokemuksia simulaattoriharjoittelusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206111842
dc.subject.ysa leikkaushoitajat
dc.subject.ysa leikkaushoito
dc.subject.ysa teknologia
dc.subject.ysa simulaattorit
dc.subject.ysa käyttöönotto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.date.updated 2012-06-11T08:18:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record