Kognitiivisten toimintojen yhteys fyysiseen toimintakykyyn ikääntyvässä väestössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heiskanen, Hanna
dc.date.accessioned 2012-06-10T10:17:02Z
dc.date.available 2012-06-10T10:17:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218283
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206101837 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38005
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Kognitiivisten toimintojen yhteys fyysiseen toimintakykyyn ikääntyvässä väestössä Hanna Heiskanen Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos 2012 58 sivua, 8 liitettä Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Kognitiivisten toimintojen heikkeneminen on yksi merkittävimmistä ikääntyneiden toimintakykyä heikentävistä tekijöistä. Parantavaa hoitoa muistisairauksiin ei ole ja sen vuoksi on tärkeä tietää sen vaikutuksista toimintakykyyn ja kehittää ennaltaehkäiseviä ja muistisairauksien puhkeamista viivästyttäviä toimenpiteitä. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoitus oli selvittää eräiden kognitiivisten toimintojen yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn korkean muistisairauksien riskin omaavilla. Tutkimusaineisto ja –menetelmät Tässä poikkileikkaustutkimuksessa käytetty aineisto perustuu THL:n FINGER-tutkimushankkeeseen ja koostui 243:sta 60-76-vuotiaasta tutkittavasta, joilla oli todettavissa kognitiivisissa testeissä lievää heikkenemistä, mutta ei dementiaa. Kognitiivisia toimintoja arvioitiin CERAD-testistä poimituilla tehtäväosioilla, jotka olivat: MMSE, sanalistan oppiminen, sanalistan viivästetty mieleenpalautus, kellotaulun piirtäminen sekä kielellinen sujuvuus. Fyysistä toimintakykyä arvioitiin tasapainon-, puristusvoiman-, istumasta seisomaannousun-, neljän metrin askellusnopeuden- ja 10 metrin maksimaalisen kävelynopeuden testeillä. Keskeiset tulokset Kognitiivisista toiminnoista oppimiskykyä ja muistia arvioivat testiosiot korreloivat normaaliin ja maksimaaliseen kävelynopeuteen sekä staattiseen tasapainoon. Miehet selvisivät muistitesteistä naisia huonommin ja vastaavasti kävely- ja tasapainotesteistä naisia paremmin (p<0,05). Miehistä suurempi osuus (21-26%) kuului oppimiskyky- ja muistitesteissä heikentyneen tuloksen saavien ryhmään suhteessa naisiin (12-14%). Yleisesti oppimiskyky- ja muistitesteissä heikentyneen tuloksen saavat kävelivät hitaammin ja omasivat huonomman tasapainon kuin normaalin tuloksen saavat. Kyseinen ilmiö tuli esiin etenkin miehillä ja miehillä näiden ryhmien väliset erot olivat myös tilastollisesti merkitseviä (lukuunottamatta normaalia kävelynopeutta) (p<0,05). Naisten kohdalla ryhmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Johtopäätökset Kognitiivisista toiminnoista etenkin muistitekijöiden ja fyysisistä toiminnoista erityisesti vaativimpien, monipuolista biologisten toimintojen yhteistyötä edellyttävien suoritusten väliltä löytyi yhteyksiä. Tämän tutkimustuloksen perusteella näyttäisikin, että heikentyneen kognition omaavilta kannattaisi selvittää myös fyysistä toimintakykyä ja päinvastoin. Ilmiö vaatii kuitenkin lisänäyttöä sekä jatkotutkimuksia asioiden syy-seuraussuhteiden ja motoristen ja/tai kognitiivisten interventioiden vaikuttavuuden selvittämiseksi.
dc.format.extent 58 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kognitiiviset toiminnot
dc.subject.other muisti
dc.subject.other fyysinen toimintakyky
dc.subject.other ikääntyminen
dc.title Kognitiivisten toimintojen yhteys fyysiseen toimintakykyyn ikääntyvässä väestössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206101837
dc.subject.ysa muisti
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa kognitiiviset taidot
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntalääketiede fi
dc.contributor.oppiaine Sport Medicine en
dc.date.updated 2012-06-10T10:17:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record