"Kirjottamisen ohjaaminen ei oo niin vaikeaa kuin sen arvioiminen, ei likikään" : opettajien käsityksiä kirjoittamisesta ja sen arvioinnista koulussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ahonen, Päivi
dc.contributor.author Niemi, Jenni
dc.date.accessioned 2012-06-07T11:09:53Z
dc.date.available 2012-06-07T11:09:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218532
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206071828 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37996
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan luokanopettajien ja äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajien käsityksiä kirjoittamisesta, sen opettamisesta ja arvioinnista koulussa. Lisäksi tutkittiin sitä, millaisia huomioita opettajat tekevät teksteistä niitä arvioidessaan ja miten opettajat perustelevat teksteille antamiaan numeroarvosanoja. Kyseessä on laadullinen tutkimus, ja sen aineiston analyysia ohjasi fenomenografinen tutkimusote. Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tuodaan esille kirjoittamaan oppimisen malleja sekä kuvataan kirjoittamisen eri lähestymistapoja. Arviointia tarkastellaan sekä yleensä oppimisen että erityisesti kirjoittamisen opettamisen näkökulmista. Tutkimusaineisto koostui viiden luokanopettajan ja kolmen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan teemahaastattelusta. Lisäksi opettajille lähetettiin etukäteen arvioitavaksi kuusi mielipidetekstiä. Opettajia ohjeistettiin arvioimaan nämä viidesluokkalaisten kirjoittamat tekstit myös numeerisesti. Numeroarvosanoja tarkasteltaessa huomio kiinnitettiin erityisesti siihen, millaisilla ilmauksilla opettajat perustelivat antamiaan arvosanoja. Analyysissa selvisi, että opettajien käsitykset kirjoittamisesta ja sen arvioinnista olivat moninaisia. Kirjoittamiskäsitykset heijastavat opettajien kirjoittamisen ohjaamisen käytänteitä. Teksteissä huomio kiinnitettiin sisältöön, rakenteeseen ja oikeinkirjoitukseen. Opettajat perustelivat arvioitaan samansuuntaisilla ilmauksilla, mutta yksittäisten tekstien kohdalla numeroarvosana saattoi vaihdella jopa kolmen arvosanan sisällä. Toisaalta myös yksittäinen opettaja saattoi toisessa tekstissä arvottaa enemmän sisältöä ja toisessa oikeinkirjoitusta. Koska arvioinnin tulisi olla mahdollisimman oikeudenmukaista, olisi tarpeen pohtia niitä keinoja, joilla kirjoittamisen arviointia voitaisiin yhdenmukaistaa valtakunnallisesti.
dc.format.extent 150 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kirjoittaminen
dc.subject.other kirjoittamisen opettaminen
dc.subject.other kirjoittamiskäsitys
dc.subject.other arviointi
dc.subject.other kirjoittamisen arviointi
dc.subject.other arvosana
dc.subject.other opettajat
dc.title "Kirjottamisen ohjaaminen ei oo niin vaikeaa kuin sen arvioiminen, ei likikään" : opettajien käsityksiä kirjoittamisesta ja sen arvioinnista koulussa
dc.title.alternative Opettajien käsityksiä kirjoittamisesta ja sen arvioinnista koulussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206071828
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa arvosana
dc.subject.ysa opettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-06-07T11:09:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record