"Kukaan ei halua pelata mun kanssa" : vertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Halttunen, Reetta
dc.date.accessioned 2012-06-06T18:48:49Z
dc.date.available 2012-06-06T18:48:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218249
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206061815 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37982
dc.description.abstract Aiempien tutkimusten perusteella lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia, on usein pulmia myös vertaissuhteissaan ja leikeissään. Tällaisten lasten kuuleminen tutkimuksissa on ollut melko vähäistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisina näyttäytyvät vertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia. Lisäksi tarkoituksena oli saada esiin lasten itsensä näkökulmaa vertaissuhteistaan ja leikeistään. Tutkimus toteutettiin etnografistyyppisesti yhden keskisuomalaisen päiväkodin esiopetusryhmässä. Ryhmässä oli yhteensä 21 lasta, joista seitsemällä oli jonkinlaisia itsesäätelyn pulmia. Näistä seitsemästä lapsesta kuusi oli poikia ja yksi tyttö. Aineistonkeruun menetelminä käytettiin lasten vapaan leikin tilanteiden havainnointia videoinnin avulla sekä lasten yksilö- ja parihaastatteluja videoin tuettuna. Aineisto kerättiin marraskuussa 2011. Analyysissa käytettiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoja. Vertaissuhteet lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia, voitiin jakaa vertaissuhteiden muotoihin ja vertaissuhteiden pulmiin. Leikkiä lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia, tarkasteltiin leikin eri tyyppien, leikin sosiaalisten muotojen sekä leikkitaitoihin liittyvien pulmien kannalta. Tulokset osoittivat, että vertaissuhteet ja leikki näyttäytyvät melko ongelmallisina lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia. Nämä lapset leikkivät paljon yksin eivätkä yhteisleikit monesti sujuneet leikkikavereiden kanssa. Leikkitaitoihin liittyviä pulmia olivat esimerkiksi itsehillinnän vaikeus, vaikeus löytää leikkikaveri tai liittyä toisten leikkiin, vaikeus sääntöjen neuvottelemisessa sekä vaikeus asettua toisen asemaan. Vertaissuhteiden pulmina näkyivät esimerkiksi torjuminen, yksinäisyys, syrjäänvetäytyminen sekä kiusaamisen eri muodot. Tuloksissa korostui tarve aikuisen osallistumiselle lasten leikkeihin sekä tarve vertaissuhteiden tukemiselle. Myös lapset itse korostivat halukkuuttaan saada aikuiset mukaan leikkeihinsä. Aikuiset osallistuivat kuitenkin vain vähän lasten leikkeihin. Merkittävää on myös se, miten suuren arvon lapset antoivat pienillekin onnistumisille vertaissuhteissaan. Tämä edelleen korostaa tarvetta aikuisen tuelle, jotta onnistumisen kokemukset vertaissuhteissa ja leikeissä mahdollistuisivat.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other itsesäätely
dc.subject.other lasten vertaissuhteet
dc.subject.other leikki
dc.subject.other lasten kuuleminen
dc.title "Kukaan ei halua pelata mun kanssa" : vertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia
dc.title.alternative Vertaissuhteet ja leikki lapsilla, joilla on itsesäätelyn pulmia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206061815
dc.subject.ysa itsesäätely
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa vertaissuhteet
dc.subject.ysa leikki
dc.subject.ysa ADHD
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.date.updated 2012-06-06T18:48:49Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record