Algoritminen säveltäminen ja sen järjestelmällinen arviointi : Bachin, Chopinin ja EMI-ohjelman tuotokset sokkotestissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Komulainen, Timo
dc.date.accessioned 2012-06-06T17:21:51Z
dc.date.available 2012-06-06T17:21:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37981
dc.description.abstract Tietokoneavusteinen algoritminen säveltäminen on tuore tutkimuskenttä, joka on tuottanut lupaavia tuloksia. Kyse on tietokoneohjelmista, jotka erilaisin menetelmin kykenevät säveltämään musiikkia. Tällaisten ohjelmien tuotosten arviointi on tärkeää, koska se edesauttaa tutkimuskenttään liittyvien ongelmien ratkaisua. Tutkielman tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa koe, jolla erään säveltävän ohjelman tuotosten tasoa voi arvioida. Menetelmäksi suunniteltiin kuuntelukoe, joka perustuu David Copen tarjoamaan materiaaliin. Siinä koeryhmän tehtävänä on erottaa tietokoneohjelman säveltämä teos ihmisen säveltämästä teoksesta. Kokeen suoritti ryhmä musiikkitieteen opiskelijoita (N=17). Tuloksia analysoitiin tilastollisin menetelmin. Koeryhmä ei kyenneet erottamaan teoksia toisistaan, tunnistaen näytteen alkuperän vain 43 prosentissa näytteistä. Näytteet edustivat kahta eri musiikkityyliä, joiden väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero koeryhmän menestyksessä. Näytteiden aika-arvojen tarkastelu osoitti, että rytmisen monimuotoisuuden ja koeryhmän menestyksen väliltä löytyy osittainen korrelaatio. Koulutetuilla muusikoilla oli vaikeuksia erottaa näytteitä toisistaan, mikä kertoo säveltävien ohjelmien potentiaalista tuottaa käyttökelpoista musiikkia. Tutkielman tekijä ja tulokset kannustavat jatkuvaan säveltävien ohjelmien kehitystyöhön.
dc.format.extent 27
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kandidaatintutkielma
dc.subject.other säveltäminen
dc.subject.other sävellys
dc.subject.other tietokone
dc.subject.other algoritmi
dc.subject.other ohjelma
dc.subject.other David Cope
dc.subject.other EMI
dc.title Algoritminen säveltäminen ja sen järjestelmällinen arviointi : Bachin, Chopinin ja EMI-ohjelman tuotokset sokkotestissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206061814
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music, Art and Culture Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.date.updated 2012-06-06T17:21:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record