Kokonaisarkkitehtuurin rooli hankehallinnassa : case sairaanhoitopiirit

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vänttinen, Hannu
dc.date.accessioned 2012-06-06T14:03:41Z
dc.date.available 2012-06-06T14:03:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218221
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206061808 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37975
dc.description.abstract Kokonaisarkkitehtuurin rooli hankehallinnassa –tutkielmassa keskitytään tar-kastelemaan julkishallinnon hankehallinnon ja muutostenhallinnon tilaa sai-raanhoitopiireissä. Kirjallisuudessa kokonaisarkkitehtuuria suositellaan käytet-täväksi organisaatioiden kokonaisuuksien hallintaan. Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) hallittaessa organisaatiossa toimintoja se muodostuu myös yhdeksi joh-tamistavaksi. Kokonaisarkkitehtuurilla pyritään siihen, että organisaation kaik-ki olennaiset hankkeet ohjaavat organisaation toimintatapoja ja järjestelmiä or-ganisaation haluamaan suuntaan. Suunta, johon pyritään, on kirjoitettuna or-ganisaatioiden strategiaan. Hankehallinto ja muutoshallinto ovat organisaatioissa merkittävässä osas-sa uusissa hankkeissa, ja mikäli niitä ei ohjata, hankkeet voivat olla päällekkäi-siä tai eri suuntaan vieviä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan hoitaa han-kehallintoa siten, että organisaatiossa käytävät muutoshankkeet ja muutokset ovat linjassa organisaation strategian kanssa. Käytännössä asiat voivat kuiten-kin olla eri tavoin järjestetty, sillä kokonaisarkkitehtuuriajattelu ei ole lyönyt vielä itseään läpi organisaatioissa. Tutkielmassa keskitytäänkin tarkastelemaan, kuinka asiat on järjestetty Suomessa julkishallinnossa ja vielä tarkemmin sai-raanhoitopiireissä. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin viiteen kohde or-ganisaatioon. Kahdesta ei löytynyt kokonaisarkkitehtuuriajattelua, mutta kol-mesta tutkimuskohteesta sellainen löytyi. Näissä kolmessa voitiin havaita stra-tegian ohjaavan kokonaisarkkitehtuurityöryhmien toimintaa, mitkä valvoivat organisaation hanke- ja muutoshallintoa.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other hankehallinto
dc.subject.other muutoshallinto
dc.subject.other kokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.other KA
dc.subject.other muutostenhallinta
dc.title Kokonaisarkkitehtuurin rooli hankehallinnassa : case sairaanhoitopiirit
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206061808
dc.subject.ysa hankkeet
dc.subject.ysa hallinto
dc.subject.ysa kokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.ysa muutoksenhallinta
dc.subject.ysa sairaanhoitopiirit
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojenkäsittelytiede fi
dc.date.updated 2012-06-06T14:03:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record