Oppilaiden osallisuus draamatyöpajassa : oppilaiden sanalliset aloitteet ja niiden seuraukset

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bågman, Piia
dc.date.accessioned 2012-06-05T09:54:32Z
dc.date.available 2012-06-05T09:54:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218156
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206051803 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37968
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin draamatyöpajassa syntynyttä vuorovaikutusta oppilaiden osallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mistä aiheista oppilaat tekivät työpajassa sanallisia aloitteita, ja mitä näistä aloitteista työpajassa seurasi. Tutkimusote oli laadullinen, ja tutkimuksen aineisto koostui yhdeksän oppitunnin mittaisesta työpajakokonaisuudesta. Työpajaa ohjasi kaksi teatterialan ammattilaista, ja siihen osallistui seitsemän erityisoppilasta. Aineiston analyysi toteutettiin videotallenteiden ja niistä tehtyjen litteraattien avulla. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, jossa oli viitteitä myös keskustelunanalyyttisesta lähestymistavasta. Työpaja oli lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan järjestämä. Oppilaat tekivät draamatyöpajassa runsaasti aloitteita. Aloitteissaan oppilaat ottivat puheeksi henkilökohtaisia asioita esimerkiksi kertomalla omista tunteistaan ja omasta itsestään muille. Työpajan tehtävien aiheista erityisesti roolivaatteiden sovittaminen, oppilaista otetut valokuvat ja oppilaista tehdyt laulut innostivat oppilaita aloitteiden tekoon. Lisäksi oppilaat tekivät aloitteita, joilla he osallistuivat työpajan eteenpäin kuljettamiseen. Oppilaiden aloitteista 68 % oli työpajan toimintaa edistäviä ja 32 % työpajan toiminnasta etäännyttäviä. Oppilaiden aloitteiden seurausten osalta hahmotettiin kolme eri kategoriaa: minipalaute tai ei palautetta, aloitteen huomiointi (vastaus, kommentti, kielto) ja aloitteen elaboraatio (dialogi, keskustelu, toiminnan muokkautuminen). Kaikki tavat olivat vahvasti edustettuina kuitenkin siten, että yleisin seuraus aloitteisiin oli aloitteiden huomiointi ja vähiten käytetty minimipalautteen antaminen tai palautteen puuttuminen. Draamatyöskentely mahdollisti tässä työpajassa dialogisen vuorovaikutuksen ja loi oppilaille tilaa sanallisten aloitteiden tekemiseen. Oppilaat osallistuivat aloitteillaan aktiivisesti työpajan toimintaan, ja heidän aloitteitaan kuunneltiin ja aloitteista seurasi huomattavan usein myös jatkoa. Draamatyöpaja tarjosi oppilaille mahdollisuuden ottaa puheeksi aiheita, jotka liittyivät oleellisesti mm. opetussuunnitelman ihmisenä kasvun sisältöihin. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että draamakasvatus voi osaltaan olla luomassa kouluun oppilaita osallistavia käytänteitä ja ilmapiiriä ja samalla tukea myös inklusiivisen kasvatuksen tavoitteita ja periaatteita.
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other osallisuus
dc.subject.other aloite
dc.subject.other erityisoppilas
dc.subject.other luokkahuonevuorovaikutus
dc.subject.other draamakasvatus
dc.title Oppilaiden osallisuus draamatyöpajassa : oppilaiden sanalliset aloitteet ja niiden seuraukset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206051803
dc.subject.ysa osallisuus
dc.subject.ysa aloitteet
dc.subject.ysa erityisoppilaat
dc.subject.ysa luokkaopetus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa draamakasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-05T09:54:32Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record