Nuorten metataitojen yhteys alakoulusta yläkouluun siirtymiseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Riutta, Anna-Maija
dc.date.accessioned 2012-06-04T05:57:44Z
dc.date.available 2012-06-04T05:57:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218112
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206041786 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37948
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia käsityksiä sekä 7.luokkalaisilla nuorilla että yläkoulujen rehtoreilla on siirtymästä alakoulusta yläkouluun. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia metataitoja kyseiseen siirtymävaiheeseen liittyy, ja miten ne ilmenevät 7.luokkalaisten käsityksissä. Tutkimuksen kohteena olivat peruskoulun 7.luokkalaiset nuoret sekä yläkoulujen rehtorit. 7.luokkalaisilta aineisto kerättiin eläytymismenetelmällä Keski-Uusimaalaisessa yläkoulussa oppitunnin aikana. Rehtoreilta saatu aineisto kerättiin Internet-kyselyllä. Kysely lähettiin kaikille Suomen yläkoulujen rehtoreille, joten erityistä otantaa ei tarvinnut suorittaa. Tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoittelun avulla. Aineisto analysoitiin pääasiallisesti aineistolähtöisesti, mutta analyysissa oli yhteyksiä teoriaan, joten analyysissa käytettiin myös teoriasidonnaista analyysia. Analyysissa lähdettiin liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta lopuksi mukaan otettiin teoriasta nousseita ajatuksia ja huomioita. Tutkimuksessa selvisi, että hyvää ja joustavaa koulusiirtymää ennustaa muun muassa se, että nuorella on taattuja sosiaalisia suhteita, positiivinen käsitys omasta itsestään sekä valmiuksistaan sopeutua muutoksiin. Lisäksi hyvään siirtymään liittyy oppilaan oma halu ottaa vastuuta, kasvaa ja itsenäistyä. Yläkouluun siirtyvä nuori kohtaa monenlaisia muutoksia, joten myös koulun tulee olla valmiina kohtaamaan uudet oppilaat. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yläkouluissa ymmärretään kyseisen siirtymävaiheen erityisyys. Monissa kouluissa on tehty tavoitteellinen suunnitelma siirtymävaiheeseen, johon on sisällytetty muun muassa ryhmäyttämistä, osallistumismahdollisuuksia ja aikuisten tukea. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että toimenpiteitä ei ole tehty riittävästi. Tutkimuksesta käy ilmi, että kouluissa kaivataan muun muassa moniammatillista yhteistyötä siirtymävaiheen tukemiseksi. Tutkimus on pääasiallisesti laadullinen ja perustuu kahden eri aineiston hyödyntämiseen. Eläytymismenetelmän luonteesta johtuen, tutkimuksen tulokset eivät välttämättä perustu todellisiin tapahtumiin tai kokemuksiin. Tulokset kuitenkin antavat suuntaa siitä, minkälaisia odotuksia ja käsityksiä alakoulusta yläkouluun 7.luokkalaisten mielestä liittyy. Yläkoulujen rehtoreilta kerätyn aineiston tuloksia voi kuitenkin pitää todenmukaisina ja luotettavina. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata siirtymävaihetta eri näkökulmista ja samalla lisätä tietoa ja tukea kasvatusyhteisöjen kehittämistyötä.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other metataidot
dc.title Nuorten metataitojen yhteys alakoulusta yläkouluun siirtymiseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206041786
dc.subject.ysa siirtymävaihe
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa alakoulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.date.updated 2012-06-04T05:57:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record