Ei kuntaliitokselle : suhtautuminen kuntaliitokseen kulttuurisesta näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heini, Minna
dc.date.accessioned 2012-06-03T15:01:53Z
dc.date.available 2012-06-03T15:01:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218057
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206031784 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37946
dc.description.abstract Tämän tutkielman tehtävänä on selvittää, miten mahdolliseen kuntaliitokseen suhtaudutaan. Tarkastelussa on Päijät-Hämeessä vuosina 2007–2010 käynnissä ollut UusiKunta-hanke, joka epäonnistui. Näkökulma on kulttuurinen, jolloin keskitytään erityisesti paikallisuuden käsittämiseen ja kotiseutumielikuviin, sekä muutoksen ja jatkuvuuden kokemiseen. Käytännössä tarkastellaan merkityksiä, toiveita ja pelkoja, eli asioita, jotka koskettavat ihmisten arkielämää ja vaikuttavat liitokseen suhtautumiseen. Tutkielman aineiston muodostavat Etelä-Suomen Sanomissa kirjoitetut Päijät-Hämeen kuntaliitoshanketta käsittelevät mielipidekirjoitukset. Kirjoituksia lähestytään narratiivisuuden keinoin, jolloin lähtökohta on aineistosta nousevien kerronnallisten ja juonellisten elementtien esille tuominen ja tarkastelu. Juonirakenneanalyysia käyttäen on muodostettu kertomuksia, jotka on nimetty tragediaksi, komediaksi ja sankaritarinaksi. Kertomuksissa kuntaliitos näyttäytyy joko muutoksena huonompaan tai parempaan, tai taisteluna paremman tulevaisuuden puolesta. Selvänä erona kertomusten välillä ovat ehdottomat vaatimukset kuntarakenteen muutoksen aikaansaamiseksi sekä tämän kiistäminen. Tulosten mukaan kuntaliitoksille nähdään olevan tarvetta esimerkiksi kuntien heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Toisaalta ihmisten inhimilliset tarpeet ja arvot näyttävät nousevan erityisen tärkeiksi kuntaliitostilanteessa, jolloin liitoksen taloudelliset perustelut eivät välttämättä vakuuta. Tutkielman tulokset osoittavat kuntaliitosten aiheuttaman kuohunnan syitä. Ihmiset kokevat kuntaliitoksen uhkana erityisesti palveluille ja lähidemokratialle, sekä sitä kautta jatkuvuudelle ja paikalliselle identiteetille. Paikallisen identiteetin puolesta taistellaan, sitä suojellaan ja sen menettämistä pelätään, ja siksi sen merkitys on erityisesti kuntaliitostilanteessa suuri. Paikallisella identiteetillä ja paikalla näyttää olevan huomattava merkitys ihmisille, sillä ihmiset näyttävät samastuvan tiettyihin paikkoihin ja olevansa osa niitä. Ihmisillä näyttää olevan myös tarve jatkuvuuteen, sillä he selittävät kulttuurin jatkuvan muutoksen itselleen jatkuvuutena. Kuitenkin kuntaliitos koetaan muutoksena, jonka pelätään katkaisevan jatkuvuuden menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Tuloksissa korostuu kulttuuristen seikkojen merkitys kestäviä kuntaliitoksia tai muita kuntien yhteistyömuotoja suunniteltaessa.
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kuntaliitos
dc.subject.other narratiivisuus
dc.subject.other paikallinen identiteetti
dc.subject.other muutos
dc.subject.other jatkuvuus
dc.title Ei kuntaliitokselle : suhtautuminen kuntaliitokseen kulttuurisesta näkökulmasta
dc.title.alternative Suhtautuminen kuntaliitokseen kulttuurisesta näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206031784
dc.subject.ysa kuntaliitokset
dc.subject.ysa alueellinen identiteetti
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa muutos
dc.subject.ysa jatkuvuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-06-03T15:01:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record