A hot-headed grandma : the use of idiomatic expressions in the compositions of Finnish upper secondary school students

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Onjukka, Reea
dc.date.accessioned 2012-05-30T16:26:36Z
dc.date.available 2012-05-30T16:26:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37931
dc.description.abstract Metaforisuus on tärkeä osa kieltä. Vähitellen myös kielen oppimisessa ja opettamisessa on alettu ymmärtää idiomaattisen kielen merkitys. Uusia tutkimuksia idiomeista ja niiden oppimisesta tehdään jatkuvasti ympäri maailmaa, myös Suomessa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, paljonko suomalaiset lukio-opiskelijat käyttävät idiomaattisia ilmauksia tuotoksissaan. Lisäksi tutkielmassa etsittiin eroja idiomaattisten ilmausten käytössä eritasoisten opiskelijoiden välillä, tarkasteltiin sitä, millaisia ilmauksia käytetään sekä sitä, millaisia ongelmia kyseisten ilmausten käyttö aiheuttaa. Aineisto kerättiin kahdesta koulusta 3. vuosikurssin kursseilta. Abiturientit eli kolmannen vuoden opiskelijat valittiin kohderyhmäksi, sillä he ovat opiskelleet englantia pisimpään ja näin ollen oletettavasti osaavat ryhmänä enemmän kuin alempien vuosiluokkien opiskelijat. Aineiden yhteismäärä oli 42 ja niiden pituus vaihteli 150–250 sanaan. Aineista etsittiin ilmauksia, joita voidaan pitää idiomaattisina. Idiomaattisuuden määrittämisessä käytettiin apuna sekä idiomisanakirjoja että perinteisiä sanakirjoja. Yhteensä vain 44 ilmausta löydettiin ja ne jaettiin kategorioihin (idiomit, fraasiverbit, allegoriat sekä sekalaiset, jotka eivät sopineet muihin kategorioihin). Suppean datan vuoksi yleistyksien tekeminen tutkielman pohjalta on mahdotonta. Voidaan kuitenkin sanoa, että lukio-opiskelijoiden idiomaattisten ilmausten käyttö on vähäistä ja etenkin prepositiot aiheuttavat vaikeuksia ilmausten käytössä. fi
dc.format.extent 26
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other idioms
dc.subject.other vocabulary studies
dc.subject.other foreign language learning and teaching
dc.title A hot-headed grandma : the use of idiomatic expressions in the compositions of Finnish upper secondary school students
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205301767
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-05-30T16:26:36Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record