Onko hyvä flow? : mikä tekee musiikista ja urheilusta vaivan arvoista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laihonen, Miikka
dc.date.accessioned 2012-05-30T12:11:53Z
dc.date.available 2012-05-30T12:11:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217687
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205301763 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37927
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö käsittelee musiikkia harrastavan urheilijan sekä urheilua harrastavan muusikon suhdetta ja motivaatiota näiden kahden eri alan tekemiseen. Tarkemmin ottaen, miten esimerkiksi ammattimuusikko motivoituu omaan leipätyöhönsä ja miten taas harrastukseensa urheiluun. Vastaavasti toisin päin tutkittava saattaa olla ammattimainen urheilija, joka harrastaa vapaa-ajallaan musiikkia. Perusteena näiden kahden eri alan yhdistämiseen tässä tapauksessa on musiikin ja urheilun luonteiden samankaltaisuus. Molemmat vaativat hurjasti harjoittelua sekä motivaatiota, jotta kehittyminen lajeissa on mahdollista. Pro Graduni teoriaosiossa on perinteisen motivaatiotutkimuksen lisäksi Mihaly Csikszentmihalyin luoman flow- teorian esittely. Tutkimushaastattelun kysymykset on rakennettu juuri flow-teoriasta esiin nousevista teemoista. Näitä teemoja ovat mm. suhtautuminen kovaan harjoitteluun, mielihyvä ja onnellisuus. Tutkimuksen pääongelmaksi muodostui se, miten flow-teoria ilmenee käytännössä musiikkia ja urheilua harrastavien ihmisten elämässä. Toinen tutkimusongelma käsittelee sitä, miten haastateltavat suhtautuvat harjoitteluun musiikissa ja urheilussa sekä harrastuksena että ammattina. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena ja tulokset on analysoitu sisällönanalyysillä. Tutkimusaineisto on koottu laadullisena haastattelututkimuksena. Haastateltavina on kolme eri taustoista tulevaa musiikin tai urheilun huippuosaajaa. Kriteereinä haastateltaville oli joko musiikin ammattilaisuus tai urheilun puolella vähintään Suomenmestaruustasoa vastaavat saavutukset. Vastaavasti haastateltavien harrastuksen osalta rajoituksena on ainoastaan se, että harrastuksen pitää olla säännöllistä. Tutkimustulosten osalta flow-teoria tarjoaa hyvät lähtökohdat haastatteluiden analysointiin teorian yleispätevyyden ansiosta. Haastatteluista on löydettävissä selviä flow-ilmiöitä kaikilta haastateltavilta, mitkä ilmenevät parhaimmillaan heidän elämässään melko kokonaisvaltaisesti. On kyseessä sitten urheilusta tai musiikista kumpuava flow, niin vallalla olevalla flow-tilalla voi olla selkeitä positiivisia vaikutuksia ihmisen olotilaan myös urheilun tai musiikin ulkopuolella. Aineistosta nousee esiin myös haastateltavien identiteetti. Esimerkiksi tutkimuksen miespuoliset haastateltavat ovat selvästi muusikoita luonteeltaan ja heidän vastauksista käy ilmi, että urheilu on heillä osaltaan tukemassa musiikintekoa. Urheilu selkiyttää ajatuksia ja auttaa pysymään paremmassa kunnossa. Tällä seikalla on tutkittavien mielestä nähtävissä myös musiikkiuraa parantava vaikutus. Urheileminen antaa pakotien musiikista, mutta samalla se tarjoaa kehitysmahdollisuuden myös ammatissa musiikin parissa.
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Musiikki
dc.subject.other urheilu
dc.subject.other harjoittelu
dc.subject.other motivaatio
dc.subject.other flow-teoria
dc.title Onko hyvä flow? : mikä tekee musiikista ja urheilusta vaivan arvoista
dc.title.alternative Mikä tekee musiikista ja urheilusta vaivan arvoista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205301763
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa urheilu
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa flow-tila
dc.subject.ysa flow-teoria
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.date.updated 2012-05-30T12:11:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record