Itsepuolustusharjoittelun mahdollisuudet koulukiusaamisen vähentämisessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Silvonen, Mikko
dc.date.accessioned 2012-05-29T08:55:39Z
dc.date.available 2012-05-29T08:55:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217509
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205291754 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37919
dc.description.abstract Silvonen, M. 2012. Itsepuolustusharjoittelun mahdollisuudet koulukiusaamisen vähen-tämisessä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu- tutkielma. 91 s. Tutkielman tavoitteena oli selvittää itsepuolustusharjoittelun mahdollisuuksia koulu-kiusaamisen vähentämisessä. Tarkoituksena oli tutkia, miten itsepuolustuskurssi toteutui kolmannen luokan oppilailla, miten koulukiusaamiseen puuttuvat harjoitukset toimivat itsepuolustuskurssilla ja miten itsepuolustuskurssi ilmeni oppilaiden välisissä suhteissa. Lisäksi tutkittiin, mitä keinoja oppilaat voivat oppia koulukiusaamisen tunnistamiseen ja välttämiseen sekä vaikuttiko itsepuolustuskurssi koulukiusaamista vähentävästi. Tutkielman taustateoriana oli Salmivallin (2003, 54–62) ajatukset ryhmätason työsken-telystä, roolien muuttamisesta, kiusaamisen vastaisista säännöistä sekä eläytymis- ja roo-linotto- harjoituksista. Nämä ajatukset antoivat teoriapohjan kurssin suunnittelulle. Tutkimus toteutettiin itsepuolustuskurssina kolmannen luokan oppilaille. Aineisto kerät-tiin menetelmätriangulaatiota käyttäen. Aineisto sisälsi tutkijaopettajan kokemuspäivä-kirjan, kolme videoitua tuntia, luokanopettajan haastattelun ennen ja jälkeen kurssia sekä kyselyn oppilaille kurssin päätteeksi. Tutkielmassa käytettiin laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tuloksista selvisi, että lyhyelläkin itsepuolustuskurssilla oppilaat omaksuivat koulu-kiusaamisen vastaisia asenteita ja keinoja puuttua koulukiusaamiseen. Kurssin ajatuksena oli puuttua koulukiusaamiseen ryhmätasolla, mutta kurssin aineistosta kävi ilmi, että tehokkaampi vaihtoehto olisi voinut ollut yksilötason puuttuminen. Osa oppilaista olisi hyötynyt henkilökohtaisista keskusteluista. Koulukiusaamista on vaikea poistaa, mutta näinkin lyhyellä kurssilla voidaan saada hyviä tuloksia. Tärkeää eivät ole puuttumisen keinot, vaan se, että koulukiusaamiseen puututaan.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Koulukiusaamiseen puuttuminen
dc.subject.other aggressiivisuus
dc.subject.other itsepuolustus
dc.subject.other interventio.
dc.title Itsepuolustusharjoittelun mahdollisuudet koulukiusaamisen vähentämisessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205291754
dc.subject.ysa koulukiusaaminen
dc.subject.ysa aggressiivisuus
dc.subject.ysa itsepuolustus
dc.subject.ysa interventio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-05-29T08:55:39Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record