Pedagogisen johtajuuden toteutuminen varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla : tapaustutkimus Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatiosta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kari, Minna
dc.date.accessioned 2012-05-28T17:01:00Z
dc.date.available 2012-05-28T17:01:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217479
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205281746 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37912
dc.description.abstract Pedagoginen johtajuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen vaatii vahvaa asiantuntijuutta koko organisaatiolta. Jotta pedagogista johtajuutta voi jakaa, on tarpeen selkiyttää ja määritellä pedagogista johtajuutta sekä sitä, mitä se kullakin varhaiskasvatuksen toimijatasolla käytännössä tarkoittaa. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää kuinka pedagogisen johtajuuden jatkumo toteutuu varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla ja kuinka näiden tasojen väliset odotukset kohtaavat. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus paikkakuntani varhaiskasvatuksen organisaatiosta. Aineistonkeruumenetelminä olivat focus group – haastattelu sekä henkilökohtaiset kirjoitelmat. Aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää lastentarhanopettajaa, seitsemää päiväkodinjohtajaa sekä kolmea varhaiskasvatuksen hallinnon edustajaa. Haastatteluryhmiä muodostui viisi, hallinnon edustajat muodostivat oman ryhmänsä, päiväkodinjohtajista ja lastentarhanopettajista muodostui kaksi ryhmää. Pyysin henkilökohtaiset kirjoitelmat jokaiselta haastatteluun osallistuvalta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällön analyysin avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että pedagogisen johtajuuden käsite on epäselvä ja siihen toivottaisiin selkiyttämistä läpi organisaation. Pedagogisen johtajuuden jatkumon nähtiin toteutuvan parhaiten yksikkötasolla päiväkodinjohtajan ja lastentarhanopettajien välillä. Yhteisen keskustelun merkitys nähtiin edellytyksenä pedagogisen johtajuuden jakamiselle. Rakenteiden merkitys pedagogisen johtajuuden jatkumon tukemisena nähtiin tärkeänä. Tällaisia rakenteita olivat ajan järjestäminen pedagogiselle johtajuudelle, tiimisopimukset, palaverikäytännöt sekä tiimin vetäjien nimeäminen. Jaetun pedagogisen johtajuuden nähtiin toteutuvan varhaiskasvatussuunnitelmatyössä. Konsultoivien erityislastentarhanopettajien tuki päiväkodinjohtajille ja lastentarhanopettajille nähtiin pedagogista johtajuutta tukevana. Kaikki varhaiskasvatuksen organisaation toimijatasot esittivät toiveenaan perustehtävän, yhteisten linjausten, tavoitteiden ja painopisteiden selkiyttämistä koko organisaatiossa. Esimiehiltä toivottiin luottamusta omaa asiantuntijuutta kohtaan, lisäksi toivottiin yhteisiin sopimuksiin sitoutumista kaikilta organisaation jäseniltä. Tämän tutkimuksen tuloksena pedagogisen johtajuuden jakaminen näyttäisi olevan merkityksellinen tekijä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Pedagogiselle johtajuudelle tarvitaan aikaa ja tilaa, joka on mahdollista järjestää toimivien rakenteiden avulla. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu pedagogista johtajuutta jaetun johtajuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin rinnakkain kolmen eri toimijatason näkemyksiä johtajuuden jakamisesta.
dc.format.extent 110 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pedagoginen johtajuus
dc.subject.other jaettu johtajuus
dc.title Pedagogisen johtajuuden toteutuminen varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla : tapaustutkimus Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatiosta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205281746
dc.subject.ysa varhaiskasvatus
dc.subject.ysa johtajuus
dc.subject.ysa oppiva organisaatio
dc.subject.ysa Kuopio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-05-28T17:01:00Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record