"Yhteistyöllä yhteiseksi hyväksi" : tapaustutkimus kodin ja koulun yhteistyöstä Ihastjärven kyläkouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Antikainen, Henriikka
dc.contributor.author Lappalainen, Sanna
dc.date.accessioned 2012-05-28T11:40:57Z
dc.date.available 2012-05-28T11:40:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218047
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205281743 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37909
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Antikainen, H. & Lappalainen, S. 2012. ”Yhteistyöllä yhteiseksi hyväksi” Tapaustutkimus kodin ja koulun yhteistyöstä Ihastjärven kyläkouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. 61 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Ihastjärven kyläkoulun suunnittelussa ja sen kehittämisessä on otettu huomioon oppilaat, opettajat, vanhemmat sekä kyläläiset. Selvitimme myös missä muodoissa kodin ja koulun yhteistyötä on tehty yleisesti sekä kouluhankkeen yhteydessä. Lisäksi tarkastelimme sitä, kuinka eri osapuolet ovat kouluhankkeen kokeneet. Tutkimuksellamme haluamme korostaa erityisesti sitä, mitä hyvällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa yhteiseksi hyväksi, ja kuinka vanhemmat voivat olla koko koulun voimavarana. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja sen kohteena oli Ihastjärven kyläkoulu. Aineisto koostui kahdesta haastattelusta: ryhmähaastattelusta, jossa oli koulun koko henkilökunta ja yksilöhaastattelusta, jossa haastattelimme koulun rehtoria. Vanhemmat vastasivat kyselylomakkeeseen kotona. Lomakkeessa kysyttiin vanhempien näkemyksiä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sekä meneillään olevasta kyläkouluhankkeesta ja sen yhteydessä käytettyjä yhteistyömuotoja. Kyselylomakkeita lähetettiin kaiken kaikkiaan 33 kappaletta ja niistä palautui 26. Lisäksi olemme tiiviisti lukeneet internetissä päivitettävää koulun omaa blogia, jonne rehtori, vanhemmat ja oppilaat ovat vapaasti saaneet kommentoida näkemyksiään ja esittää kysymyksiä kouluhankkeesta. Tutkimustulosten mukaan vanhemmat pitävät kodin ja koulun yhteistyötä tärkeänä ja enemmistö vanhemmista oli tyytyväisiä kodin ja koulun välillä tehtävään yhteistyöhön. Ihastjärven kyläkoulua oli tutkimustulostemme mukaan lähdetty rakentamaan koko kyläyhteisön tarpeisiin – kylän toimintakeskukseksi elämänkaariajatuksella. Yhteistyötä hankkeen tiimoilta oli tehty koko kyläyhteisön voimin ja vanhemmat olivat aktiivisesti osallistuneet hankkeeseen eri tavoin. Vanhemmat kertoivat osallistuneensa eri tilaisuuksiin, kuten kylä- ja vanhempainiltoihin, joissa hanketta oli käsitelty. Rehtori oli halunnut alusta saakka kuulla myös vanhempien ja oppilaiden mietteitä ja ottanut ne huomioon hankkeessa. Vanhemmat kokivat saaneensa riittävästi tietoa koskien hanketta. He olivat siihen tyytyväisiä ja valmiita jatkossakin osallistumaan koulun kehittämiseen. Käytetyimpiä yhteistyömuotoja olivat kirjallinen yhteydenpito, puhelut ja viestit.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kodin ja koulun välinen yhteistyö
dc.subject.other yhteistyömuodot
dc.subject.other kyläkoulu
dc.subject.other Ihastjärvi
dc.subject.other suunnittelu ja kehittäminen
dc.title "Yhteistyöllä yhteiseksi hyväksi" : tapaustutkimus kodin ja koulun yhteistyöstä Ihastjärven kyläkouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
dc.title.alternative Tapaustutkimus kodin ja koulun yhteistyöstä Ihastjärven kyläkouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205281743
dc.subject.ysa koti
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa kyläkoulut
dc.subject.ysa kehittäminen
dc.subject.ysa Ihastjärvi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-05-28T11:40:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record