Fysioterapian opettajien kokemuksia asiantuntijuudesta ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Komssi, Titta
dc.date.accessioned 2012-05-28T07:05:59Z
dc.date.available 2012-05-28T07:05:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217340
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205281740 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37902
dc.description.abstract Suomessa fysioterapian koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella 15 eri ammattikorkeakoulussa. Näistä yhdeksässä on mahdollista suorittaa fysioterapian työharjoittelu oman koulutusyksikön tiloissa klinikkaharjoitteluna. Ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla ohjaavien opettajien asiantuntijuutta tai kokemuksia klinikalla ohjaamisesta ei ole aikaisemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fysioterapian opettajien asiantuntijuutta ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla. Tutkimus vastasi tutkimuskysymykseen, millaiseksi fysioterapian opettajat kokevat ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla ohjaamisen. Tutkimukseen osallistui Etelä-Suomen ja Keski-Suomen ammattikorkeakouluista yhteensä seitsemän ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla ohjaavaa fysioterapian opettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin avoimilla yksilöhaastatteluilla. Tutkimusaineiston analyysi tapahtui fenomenologisen tutkimuksen mukaisesti. Fysioterapian opettajat kokivat klinikkaharjoittelun ohjaamisen moniulotteiseksi. Merkitysverkosto muodostui viidestä merkityskokonaisuudesta, jotka muodostuivat fysioterapian opettajien koetuista merkityksistä. Merkityskokonaisuuksia olivat työelämälähtöinen ohjaus, vastuu opiskelijoiden osaamisesta, oman jaksamisen haasteet, asiantuntijayhteistyö sekä toive työssäoppimisympäristöstä. Merkityskokonaisuuksien välillä löytyi selkeitä yhteyksiä, jolloin fysioterapian opettajan asiantuntijuus työharjoitteluklinikalla koostuu kolmesta ilmiöstä: opettaja ohjaajana, opettaja yhteistyön rakentajana ja oman jaksamisen haasteet. Opettaja ohjaajana ilmiö rakentui työelämälähtöisestä ohjauksesta ja opettajan monimuotoisesta vastuusta. Opettaja yhteistyön rakentajana ilmiössä yhdistyivät asiantuntijayhteistyö ja opettajien toive työssäoppimisympäristöstä. Viimeinen ilmiö, oman jaksamisen haasteet, muodostui koetuista työhön liittyvistä jaksamisen haasteista. Opettaja ohjaajana ilmiö näyttäytyi fysioterapian opettajien asiantuntijuudessa kaikkein oleellisimpana. Ilmiössä korostuivat erityisesti työelämälähtöinen ohjaus ja kliinisen fysioterapian substanssiosaaminen. Vaikka työelämälähtöisyys ja substanssiosaaminen korostuivat merkityskokonaisuuksina vahvasti, tulee fysioterapian opettajan asiantuntijuus ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla ymmärtää hyvin laaja-alaisena.
dc.format.extent 64 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fysioterapian opettaja
dc.subject.other asiantuntijuus
dc.subject.other ammattikorkeakoulu
dc.subject.other työharjoitteluklinikka
dc.subject.other kokemus
dc.subject.other fenomenologinen tutkimus
dc.title Fysioterapian opettajien kokemuksia asiantuntijuudesta ammattikorkeakoulun työharjoitteluklinikalla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205281740
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.subject.ysa fysioterapeutit
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa ammattikorkeakoulut
dc.subject.ysa työharjoittelu
dc.subject.ysa kokemukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.subject.method Fenomenologia
dc.date.updated 2012-05-28T07:06:00Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record