All in the same boat : a comparison of intercultural interaction between home students and international students in two universities

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pystynen, Riikka
dc.date.accessioned 2012-05-24T14:31:02Z
dc.date.available 2012-05-24T14:31:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37894
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia kansainvälisestä kanssakäymisestä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Tutkielman on aikomus tarkastella, onko eri kulttuureissa opiskelevilla kansainvälisillä opiskelijoilla samankaltaisia kokemuksia ja näkemyksiä paikallisista opiskelijoista. Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vaikka kansainvälisten opiskelijoiden kokemukset vaihtokaudesta tai tutkinnon suorittamisesta ulkomailla ovat olleet pääasiassa positiivisia, varsinkin kanssakäymisessä paikallisten opiskelijoiden kanssa on edelleen parantamisen varaa, sillä kansainväliset opiskelijat kokevat paikalliset opiskelijat vaikeasti lähestyttäviksi ja varautuneiksi. Epäonnistunut kansainvälinen kanssakäyminen vaikuttaa kansainvälisten opiskelijoiden vaihtokokemukseen usein negatiivisesti. Tätä tutkitaan ja vertaillaan tutkielmassa kahden yliopiston välillä Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Tutkielman kohderyhmänä olivat kansainväliset opiskelijat – sekä vaihto-opiskelijat että ulkomaalaiset koko tutkinnon suorittajat – Jyväskylän yliopistossa ja Chesterin yliopistossa. Molempien tutkimusyliopistojen kansainvälisiä opiskelijoita pyydettiin sähköpostitse osallistumaan tutkielmaan täyttämällä webkysely talvella 2012. Vastauksista kävi ilmi, että kansainvälisten opiskelijoiden kokemukset eri kulttuureissa olivat pitkälti samankaltaisia. Kansainväliset opiskelijat kokivat paikalliset opiskelijat passiivisiksi ja kanssakäymisen heidän kanssaan pinnalliseksi, vaikka he muuten käyttäytyivätkin ystävällisesti ja avuliaasti kansainvälisiä opiskelijoita kohtaan. Kansainväliset opiskelijat kuitenkin pitivät ystävyyssuhteita paikallisten opiskelijoiden kanssa arvokkaina ja pyrkivät aktiivisesti kontaktiin heidän kanssaan. Lisäksi kohdekulttuuriin soveltuvalla kielitaidolla todettiin olevan suuri merkitys kansainvälisen kanssakäymisen onnistumiselle. Tutkielmaan vastanneet opiskelijat myös ehdottivat toimia kansainvälisen kanssakäynnin edistämiseksi. fi
dc.format.extent 21
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kansainvälistyminen
dc.subject.other kansainvälinen vuorovaikutus
dc.subject.other opiskelijavaihto
dc.subject.other korkeakouluopiskelu
dc.subject.other internationalisation
dc.subject.other intercultural interaction
dc.subject.other student exchange
dc.subject.other higher education studies
dc.title All in the same boat : a comparison of intercultural interaction between home students and international students in two universities
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205241729
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-05-24T14:31:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record