Maanviljelijöiden sopeutuminen maatalouden rakennemuutokseen : sopeutumisen identiteettiteoreettista tarkastelua Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jokinen, Riikka
dc.date.accessioned 2012-05-24T10:07:06Z
dc.date.available 2012-05-24T10:07:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217244
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205241726 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37891
dc.description.abstract Suomalaisen maatalouden nopea rakennemuutos on muuttanut maataloutta, maataloustyötä ja siihen liittyvää elämäntapaa kokonaisvaltaisesti. Tässä työssä selvitän, millä tavoin maanviljelijät ovat sopeutuneet maatalouden rakennemuutokseen. Lähestyn viljelijöiden sopeutumista sosiaalipsykologisesta näkökulmasta ja huomioni on maanviljelijöiden tekemässä identiteettityössä. Maanviljelijöiden identiteetin katsotaan selittävän maatalouden toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten omaksumista. Käyttämäni Sheldon Strykerin strukturalistinen identiteettiteoria pohjautuu George Herbert Meadin ja Herbert Blumerin hahmottelemaan symboliseen interaktionismiin. Symboliseen interaktionismiin pohjautuva identiteettiteoria ymmärtää identiteettien muotoutuvan yksilön ja ryhmän välisessä vuorovaikutuksessa. Aineistoni koostuu yhteensä 14 päätoimisen maanviljelijän haastattelusta, jotka suoritettiin yhdeksällä nautakarja- tai sikatilalla. Tutkimuksen analyysimenetelmänä olen käyttänyt teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimustani voi luonnehtia tapaustutkimukseksi, sillä olen rajannut aineistonkeruualueeni pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevaan Saarijärven- Viitasaaren seutukuntaan. Viljelijöiden puheessa EU-jäsenyys muodostaa taitekohdan, jonka jälkeen toimintaympäristö alkoi kiristyä ja maatalouden ylipaikallinen säätely vahvisti otettaan viljelijöiden ammatinharjoittamisessa. Tutkimuksessani ilmenee, että maanviljelijät kokevat maatalouden toimintaympäristön olevan hyvin epävarma. Epävarmuus heikentää myös maanviljelijöiden kiinnittymistä maanviljelykulttuuriin. Viljelijät kokeavat maatalouspolitiikan tarjoavan heille ennen kaikkea yrittäjän roolia, mutta viljelijöiden suhtautuminen rooliodotukseen vaihtelee hyvin yksilöllisesti. Osa kokee yrittäjäroolin ohjaavan maataloutta tehotuotantoon ja uhkaavan perheviljelmiin perustuvaa maataloutta, kun taas osan suhtautuminen on huomattavasti myönteisempi. Aineistoni perusteella maatalouspolitiikan samanaikaisesti neoliberaali ja monivaikutteinen luonne asettavat haasteita maanviljelijöiden identiteettityölle.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other maanviljelijät
dc.subject.other rakennemuutos
dc.subject.other sopeutuminen
dc.subject.other symbolinen interaktionismi
dc.subject.other identiteettiteoria
dc.subject.other ammatillinen identiteetti
dc.title Maanviljelijöiden sopeutuminen maatalouden rakennemuutokseen : sopeutumisen identiteettiteoreettista tarkastelua Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205241726
dc.subject.ysa maanviljelijät
dc.subject.ysa rakennemuutos
dc.subject.ysa sopeutuminen
dc.subject.ysa identiteettiteoria
dc.subject.ysa ammatti-identiteetti
dc.subject.ysa maatalous
dc.subject.ysa Saarijärvi
dc.subject.ysa Viitasaari
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-05-24T10:07:06Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record