Zur Standardvariation auf phraseologischer Ebene : Vergleich von Kookkurrenzmustern des österreichischen Deutsch und des deutschländischen Deutsch am Beispiel von Auge

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laajala, Elina
dc.date.accessioned 2012-05-24T05:46:13Z
dc.date.available 2012-05-24T05:46:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217177
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205241723 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37888
dc.description.abstract Tässä työssä vertaillaan Itävallan ja Saksan kielivarieteetteja myötäesiintymisen tasolla. Saksan kielen varieteettien välisiä eroja on tutkittu mm. morfologian, fonologian ja pragmatiikan tasoilla, mutta vakiintuneet sanaliitot kuuluvat varieteettilingvistiikan toistaiseksi vain vähän tutkittuun osa-alueeseen. Variaatiota paikannettiin korpusanalyysin avulla. Tutkimusmateriaali koostui sanomalehtiteksteistä vuosilta 1991–2000 ja 2007–2010. Tutkimuskohteeksi valittiin lekseemin Auge sanamuodot Auge ja Augen, joiden kymmenen yleisintä myötäesiintyjää käytiin systemaattisesti läpi. Aluksi selvitettiin, esiintyvätkö tyypillisimmät myötäesiintyjät hakusanan yhteydessä eri sanakirjojen sanakirja-artikkeleissa ja liittyykö niihin mainintoja alueellisesta variaatiosta. Sen jälkeen sanaliitot luokiteltiin kollokaatioihin, idiomeihin ja muutamissa tapauksissa vapaisiin sanaliittoihin, minkä jälkeen niiden esiintyvyyttä ja käyttötapoja vertailtiin varieteettien välillä. Lopuksi sanaliittojen koostumuksessa tai niiden käyttötavoissa havaittua variaatiota verrattiin sanakirja-artikkelien antamiin tietoihin. Korpusanalyysi osoitti, että Itävallan ja Saksan varieteettien välillä esiintyy variaatiota vakiintuneiden sanaliittojen tasolla. Esimerkiksi idiomi ins Auge springen/stechen/fallen esiintyy sekä Itävallan että Saksan saksassa. Verbin springen kanssa idiomi esiintyy molemmissa varieteeteissa, mutta verbi stechen on suhteellisesti yleisempi Itävallan saksassa ja verbi fallen puolestaan Saksan saksassa. Kävi myös ilmi, että A- ja D-varieteeteissa käytetään erilaisia, merkitykseltään ekvivalentteja ilmaisuja, esim. somatismi seinen Augen nicht (zu) trauen (glauben) on yleinen Itävallassa, kun Saksassa tyypillisempi ilmaisu on sich die Augen reiben. Osan variaatiosta todettiin rajoittuvan osumien lukumäärään; sama somatismi esiintyi molemmissa varieteeteissa, mutta toisessa niistä selkeästi useammin. Analyysin perusteella todettiin, että joissakin myötäesiintymissä ilmenee variaatiota. Tutkimuksessa käsiteltyjen lekseemien osalta varieteettienvälinen variaatio on kirjattu sanakirjoihin, mutta merkinnät variaatiosta sanaliittojen tasolla olivat useissa tapauksissa puutteelliset. fi
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso ger
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Varietätenlinguistik
dc.subject.other Varietät
dc.title Zur Standardvariation auf phraseologischer Ebene : Vergleich von Kookkurrenzmustern des österreichischen Deutsch und des deutschländischen Deutsch am Beispiel von Auge
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205241723
dc.subject.ysa fraseologia
dc.subject.ysa idiomit
dc.subject.ysa saksan kieli
dc.subject.ysa korpustutkimus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.date.updated 2012-05-24T05:46:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record