Naisvammaisurheilu kaksinkertaisen toiseuden ja ruumisprojektin risteyksessä : arvojen ja asenteiden muutos naisvammaisurheilijan kokemana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hämäläinen-Myllymäki, Kati
dc.date.accessioned 2012-05-22T14:06:39Z
dc.date.available 2012-05-22T14:06:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217166
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205221705 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37878
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan naisvammaisurheilijaa ja -urheilua kaksinkertaisen toiseuden ja ruumisprojektin näkökulmista. Tarkoituksena on tehdä näkymättömiä disablistisia eli vammauttavia konstruktioita eri diskursseissa näkyväksi. Käsitteiden kaksinkertainen toiseus ja ruumisprojekti määrittäminen tapahtuu kirjallisuuskatsauksen kautta. Kirjallisuuskatsaus osoittaa käsitteisiin liittyvän alakäsitteitä, jotka muodostavat monimutkaisen ja –tasoisen sosiaalisen ja kulttuurisen konstruktion. Samalla käsitteet toimivat tutkimuksen viitekehyksenä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, joita analysoitiin sekä deduktiivisesti että induktiivisesti. Haastatteluun osallistui kahdeksan naisvammaisurheilijaa eri vuosikymmeniltä 1970-luvulta alkaen. Haastatteluista haluttiin nostaa vahvasti esiin kokemuksellisuus eli analyysivaiheessa käytettiin fenomenologista lähestymistapaa. Kaksinkertainen toiseus sisältää sekä naisille että vammaisille samansuuntaisia diskursseja, jotka tukevat ja vahvistavat toisiaan. Samansuuntaisia diskursseja ovat käsitys naisen ja vammaisen luonnollisesta paikasta kotona, käsitys naisesta ja vammaisesta poikkeavana ruumiina sekä ajatus kivusta osana naisen ja vammaisen elämää. Ruumisprojekti on puolestaan itsen rakentamisprojekti, jonka tavoitteena on luokan ”urheilija” rakentaminen. Itsen rakentamisella hankitaan ruumiillinen pääoma ja urheilu toimii sen välineenä. Ruumisprojektilla tavoitellaan vamman pienentämistä ja häivyttämistä, muiden hyväksynnän ja arvostuksen saavuttamista ja tasa-arvoa vammattomien urheilijoiden kanssa. Kaksinkertainen toiseus ja ruumisprojekti voidaan nähdä vastakkaisiin suuntiin toimivina diskursseina, jossa ruumisprojekti on eräänlainen selviytymiskeino kaksinkertaisessa toiseudessa. Naisvammaisurheilija toimii sekä kaksinkertaisen toiseuden että ruumisprojektin risteyksessä, jossa normit, luokittelut sekä eri sosiaaliset ja kulttuuriset diskurssit määrittävät naisvammaisurheilijaa. Tämä määrittely tapahtuu, milloin vamman, milloin sukupuolen tai toimintakyvyn kautta. Ja kuitenkin naisvammaisurheilija haluaa olla vain ja ainoastaan urheilija.
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sukupuoli
dc.subject.other naiseus
dc.subject.other vammaisuus
dc.subject.other vammaisurheilu
dc.subject.other toiseus
dc.title Naisvammaisurheilu kaksinkertaisen toiseuden ja ruumisprojektin risteyksessä : arvojen ja asenteiden muutos naisvammaisurheilijan kokemana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205221705
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa naiseus
dc.subject.ysa vammaisuus
dc.subject.ysa vammaisurheilu
dc.subject.ysa toiseus
dc.subject.ysa naiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en
dc.subject.method Haastattelututkimus
jyx.includeIn.OAI true
dc.date.updated 2012-05-22T14:06:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record