Yhtä suurta joukkoa vai eri laidoilla? : kuinka syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työttömät nuoret eroavat muista nuorista Nuorisobarometrien valossa?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lähde, Minna
dc.date.accessioned 2012-05-22T09:57:01Z
dc.date.available 2012-05-22T09:57:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217083
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205221702 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37875
dc.description.abstract Syrjäytyminen on ajankohtainen ja laajalti tutkittu ilmiö. Syrjäytymisestä puhuttaessa täytyy huomioida sen moniulotteisuus niin ilmiönä kuin käsitteenäkin. Työttömyyden katsotaan olevan yksi keskeinen syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Nuorten kohdalla sekä työttömyyden että syrjäytymisen on todettu olevan erityisen haitallisia, koska ne häiritsevät nuorten aikuistumiskehitystä tai saattavat jopa aiheuttaa sen, ettei nuori koskaan saavuta aikuisen itsenäistä asemaa. Viime vuosikymmenien taitteessa tapahtuneen hyvinvointivaltion murroksen voidaan osaltaan katsoa kiihdyttäneen eriarvoistumiskehitystä ja sitä kautta lisäävän syrjäytyneiden määrää. Nuoruuden käsite on viimeisinä vuosikymmeninä ollut valtavassa murroksessa. Nuoruus on pidentynyt ja nuoruuden sekä aikuisuuden väliset elämänpolut ovat monipuolistuneet. Nuorten aikuisten elämässä taloudellisesti riippumattoman aseman saavuttaminen on viivästynyt ja tämä viivästyminen on suurelta osalta ollut edelleen viivästyttämässä myös nuorten perheen perustamisen ajankohtaa. Työelämään pääsemisen sekä vanhempien tuesta riippumattoman taloudellisen aseman saavuttaminen on noussut perheen perustamisen ohi aikuistumista määrittävänä tekijänä. Tutkimuksen aineiston muodostavat vuosien 2007, 2008 sekä 2010 Nuorisobarometrit josta on valittu mielipiteitä ja asenteita mittaavia väittämiä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty yksisuuntaista sekä kaksisuuntaista varianssianalyysia. Syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla ilmeni analyysin mukaan muita nuoria löyhempää yhteiskuntaan kuulumista, alentunutta kunnianhimoa, suurempaa välinpitämättömyyttä, työttömyyden haittavaikutusten vähättelyä, haluttomuutta ponnistella työpaikan saamiseksi sekä pelkoa tai epävarmuutta vieraita kulttuureja kohtaan. Työttömillä nuorilla ilmeni työstä saatavan taloudellisen hyödyn korostamista, kokemuksia siitä, että omilla päätöksillä ei ole merkitystä oman elämän kulkuun, suurempaa välinpitämättömyyttä sekä yleistä tyytymättömyyttä. Sen sijaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja työttömien nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset eivät eronneet muiden nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksista. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että sekä syrjäytymisvaara että työttömyys näyttävät vaikuttavan nuorten mielipiteisiin ja asenteisiin merkittävästi.
dc.format.extent 95 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Nuoret
dc.subject.other syrjäytyminen
dc.subject.other syrjäytymisvaara
dc.subject.other työttömyys
dc.subject.other aikuistuminen
dc.title Yhtä suurta joukkoa vai eri laidoilla? : kuinka syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työttömät nuoret eroavat muista nuorista Nuorisobarometrien valossa?
dc.title.alternative Kuinka syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työttömät nuoret eroavat muista nuorista Nuorisobarometrien valossa?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205221702
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa syrjäytyminen
dc.subject.ysa työttömyys
dc.subject.ysa aikuistuminen
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa nuoruus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-05-22T09:57:01Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record