Kohti demokraattista globalisaatiota : Suomen ja Ranskan Attac finanssikriisin syiden ja ratkaisujen jäljillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tikkanen, Laura
dc.date.accessioned 2012-05-21T13:59:05Z
dc.date.available 2012-05-21T13:59:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217070
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205211697 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37871
dc.description.abstract Vuonna 2007 Yhdysvaltojen rahoitusinstituutioiden ongelmat käynnistivät poikkeuksellisen ankaran maailmanlaajuisen finanssikriisin, joka on viimeisten vuosien aikana edennyt euroalueen velkakriisiksi. Globalisoituneen talouden vaikeuksiin etsitään ratkaisuja. Tässä tutkimuksessa tarkastelin, millaisia käsityksiä talouden globalisaatiota arvostelleilla globalisaatiokriitikoilla on finanssikriisistä. Tarkoituksenani oli selvittää, miksi kriisiin globalisaatiokriitikoiden mukaan päädyttiin, keitä he tilanteesta syyttävät ja millaisia ratkaisuehdotuksia heillä on tarjota. Lisäksi vertailin suomalaisten ja ranskalaisten globalisaatiokriitikoiden näkemyksiä. Aineistoni koostui Attac-järjestön aktivistien blogikirjoituksista ja artikkeleista, jotka ajoittuvat kriisin alkuvaiheeseen huhtikuusta 2008 kesäkuuhun 2009. Analyysimenetelmäni käytin sisällönanalyysiä. Suomen ja Ranskan attacilaisten ajatukset finanssikriisistä olivat samansuuntaisia, mutta erojakin löytyi. Sekä suomalaiset että erityisesti ranskalaiset syyttävät kriisistä uusliberaalia talouden globalisaatiota. Suomalaiset aktivistit taas pitävät kriisiä ennen kaikkea talouden sääntelyn ja valvonnan puutteen kriisinä. Attacilaiset eivät halua nimetä kriisille syyllisiä vaan syyttävät koko uusliberalistista järjestelmää. Kuitenkin osansa arvostelusta saavat niin rahoitusalan vallan kasvu, ylikansalliset yritykset ja talousinstituutiot kuin ranskalaisten tapauksessa myös Yhdysvallat. Ranskalaiset langettavat syytökset myös poliitikkojen uusliberaalille agendalle sekä lisääntyneelle epätasa-arvolle. Globalisaatiokriitikot toivovat nykyisen järjestelmän tilalle demokraattisempaa globalisaatiota. Kriisin ratkaisemiseksi he vaativat talouden tehokkaampaa sääntelyä ja valvontaa, joka on aktivistien mukaan mahdollista vain kansainvälistä yhteistyötä kehittämällä ja julkisen vallan roolia vahvistamalla. Tässä yhteydessä suomalaiset kannattavat hyvinvointivaltiollista sääntelyä, kun taas ranskalaiset painottavat valtion roolia julkisten palvelujen tuottajana. Attacilaiset vaativat kansalaislähtöistä demokratiaa, joka suomalaisten kohdalla tulee esille velvollisuutena aktiiviseen kansalaisuuteen ranskalaisten puhuessa oikeudesta aktiiviseen maailmanyhteiskuntaan. Lisäksi sekä suomalaiset että ranskalaiset tavoittelevat oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitysta. Ympäristöasiat eivät kuitenkaan nousseet niin vahvasti esiin globalisaatiokriitikoiden asialistalla kuin muissa yhteyksissä. Tutkimus osoitti ranskalaisten suhtautuvan ylipäänsä kriittisemmin globalisaatioon, kun taas suomalaiset ovat maltillisempien uudistusten kannalla. Suomalaisten kohdalla tuli esiin myös vahva usko hyvinvointivaltiolliseen sääntelyyn.
dc.format.extent 122 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Attac
dc.title Kohti demokraattista globalisaatiota : Suomen ja Ranskan Attac finanssikriisin syiden ja ratkaisujen jäljillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205211697
dc.subject.ysa globalisaatio
dc.subject.ysa finanssikriisit
dc.subject.ysa syyt
dc.subject.ysa ratkaisut
dc.subject.ysa kritiikki
dc.subject.ysa Suomi
dc.subject.ysa Ranska
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-05-21T13:59:06Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record