Viidennen luokan oppilaiden näkemyksiä työrauhasta musiikin tunneilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kärävä, Kati
dc.date.accessioned 2012-05-18T20:07:31Z
dc.date.available 2012-05-18T20:07:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216860
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205181685 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37861
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin 5. luokan oppilaiden näkemyksiä musiikin tuntien työrauhasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista oppilaiden mielestä on hyvä ja huono työrauha musiikin tunneilla ja millaiset tekijät oppilaiden näkemysten mukaan vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä. Lisäksi selvitettiin, millaisia sukupuolten välisiä eroja näkemyksissä on ja miten oppilaiden näkemykset suhteutuvat opettajan näkemyksiin. Tutkimukseen osallistui 41 oppilasta saman koulun kahdelta rinnakkaiselta 5. luokalta. Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2012. Päämenetelmänä käytettiin kyselylomaketta ja lisämenetelmänä observointia. Kyselylomake sisälsi pääasiallisesti avoimia kysymyksiä liittyen sekä musiikin tuntien työrauhaan yleisesti että observoitujen oppituntien työrauhaan. Myös luokkien opettajat vastasivat observoituja oppitunteja koskeneisiin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin pääasiallisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Laadullisen analyysin tukena käytettiin määrällistä tarkastelua. Musiikin tuntien äänimaailman merkitys korostui oppilaiden hyvän ja huono työrauhan kuvauksissa. Työrauha on musiikin tunneilla hyvä silloin, kun oppilaat osaavat olla juttelematta ja soittamatta tarvittaessa. Huonosta työrauhasta taas kertoo melu, jota syntyy esimerkiksi soittimista sekä yleinen rauhattomuus. Hyvästä työrauhasta kertoo monien oppilaiden mielestä myös aktiivinen osallistuminen oppituntiin. Oppilaiden käyttäytymiseen musiikin tunneilla vaikuttavat eniten sosiaaliset syyt. Lisäksi motivaatiolla ja itsehallinnalla on suuri merkitys työrauhan kannalta. Motivaation yhteydessä soittaminen nousi merkittävään rooliin motivoivana toimintana. Tyttöjen ja poikien tai oppilaiden ja opettajien välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä näkemyseroja.
dc.format.extent 66 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikin tunti
dc.subject.other musiikin opetus
dc.subject.other työrauha
dc.subject.other työrauhahäirio
dc.title Viidennen luokan oppilaiden näkemyksiä työrauhasta musiikin tunneilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205181685
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa oppitunnit
dc.subject.ysa työrauha
dc.subject.ysa häiriöt
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.date.updated 2012-05-18T20:07:32Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record