Eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt kunta-alan hoitohenkilöstöllä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grönroos, Maarit
dc.contributor.author Hirvonen, Anna
dc.date.accessioned 2012-05-18T07:46:33Z
dc.date.available 2012-05-18T07:46:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216991
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205181680 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37857
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin kunta-alan hoitohenkilöstön eettistä kuormittuneisuutta ja eettisten dilemmojen sisältöjä kahden eri dilemmatyypin suhteen. Eettistä kuormittuneisuutta kuvattiin eettisten dilemmojen useudella ja niistä johtuvalla stressillä. Dilemmatyypeistä ensimmäinen kuvasi tilanteita, joissa hoitaja ei tiennyt oikeaa toimintatapaa (A-tyypin dilemma) ja toinen tilanteita, joissa hoitaja joutui toimimaan sääntöjen, normien tai omien arvojensa vastaisesti (B-tyypin dilemma). Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka kohdistui kaupunkiorganisaation sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tutkitut (n = 622) olivat terveyspalveluissa työskenteleviä perushoitajia (17 %), lähihoitajia (53 %) ja sairaanhoitajia (30 %). Vastanneista suurin osa oli naisia (96 %) ja vakituisessa työsuhteessa (78 %). Vastaajista nuorimmat olivat alle 25-vuotiaita ja vanhimmat yli 60-vuotiaita. Tulokset osoittivat, että hoitajista 53 % koki A-tyypin eettisiä dilemmoja ja 29 % B-tyypin eettisiä dilemmoja vähintään muutaman kerran viikossa. Hoitajista 31 % koki A-tyypin eettisistä dilemmoista ja 40 % B-tyypin eettisistä dilemmoista stressiä vähintään melko paljon. Hoitajat siis kokivat A-tyypin eettisiä dilemmoja huomattavasti B-tyypin eettisiä dilemmoja useammin. He kuitenkin kokivat B-tyypin eettisistä dilemmoista stressiä enemmän kuin A-tyypin eettisistä dilemmoista. Tyypillisin sekä A- että B-tyypin eettisten dilemmojen sisältö oli kiire ja resurssipula. A-tyypin eettisten dilemmojen sisällöistä toiseksi tyypillisin oli hoitolinjojen ja menetelmien sekä hoitopaikkojen valinta; kolmanneksi tyypillisin oli ristiriidat työyhteisössä tai yhteistyötahojen kanssa. B-tyypin eettisten dilemmojen sisällöistä toiseksi tyypillisin oli arvoristiriidat eri tahojen välillä ja kolmanneksi tyypillisin oli itsemääräämisoikeus ja potilaan fyysinen rajoittaminen. Johtopäätöksenä suosittelemme huomioimaan hoitajien kokemat eettiset dilemmat hoitoalan työyhteisöjen kehittämisessä, sillä eettiset dilemmat aiheuttavat stressiä, jonka voidaan ajatella heikentävän hoitajien työhyvinvointia. Tulostemme perusteella suosittelemme erityisesti kiinnittämään huomiota kunta-alan hoitohenkilöstön resurssien riittävyyteen ja kiireen vähentämiseen.
dc.format.extent 41 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other eettinen kuormittuneisuus
dc.subject.other eettiset dilemmat
dc.subject.other stressi
dc.subject.other etiikka
dc.subject.other hoitohenkilöstö
dc.subject.other eettinen päätöksenteko
dc.title Eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt kunta-alan hoitohenkilöstöllä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205181680
dc.subject.ysa eettisyys
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa stressi
dc.subject.ysa hoitohenkilöstö
dc.subject.ysa päätöksenteko
dc.subject.ysa kuormitus
dc.subject.ysa kunta-ala
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-05-18T07:46:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record