Motivaation puutteen taustalla olevat tekijät ja ammatillisten opintojen keskeyttäminen : nuorten tarinoita keskeyttämisprosesseista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kettunen, Jemina
dc.date.accessioned 2012-05-17T19:52:28Z
dc.date.available 2012-05-17T19:52:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216824
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205171678 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37856
dc.description.abstract Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitä tekijöitä toisen asteen ammatillisten opintojen keskeyttämiseen johtaneen motivaation puutteen taustalla on. Tutkimus oli osa Niilo Mäki-instituutin Motivoimaa-hanketta. Kohdejoukkona oli kolme 17–19-vuotiasta naisopiskelijaa, jotka olivat opiskelleet erään ammattiopiston yksiköissä vuosien 2008–2010 aikana ja eronneet oppilaitoksesta. Tutkimusaihe rajattiin koskemaan vain nuorten omaa näkökulmaa ja siinä korostuivat nuorten omat näkemykset opintojen keskeyttämisen merkityksestä omaan elämäntilanteeseen. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä syitä motivoitumaton nuori koki olevan opintojensa keskeyttämisen taustalla. Lisäksi selvitettiin, millä perusteilla nuori hakeutui ammatillisiin opintoihin, millaisena nuori koki keskeyttämispäätöksen ja millaisia tulevaisuuden näkemyksiä nuorilla oli keskeyttämispäätöksen jälkeen. Aineisto koostui kolmen nuoren naisen haastatteluista. Tutkimuksen aineistonkeruu suoritettiin teemahaastattelun avulla. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Löydökset esitettiin kolmena tapauskertomuksena, joissa jokaisen nuoren tarina oli oma tapauksensa. Löydökset osoittivat, että opintojen keskeyttämiseen johtaneen motivaation puutteen taustalla oli yhdellä nuorella väärä alavalinta ja kahdella nuorella mielenterveydelliset tekijät. Tapauskertomuksista ilmeni, että aiemmalla koulumenestyksellä, mielenterveydellisillä tekijöillä ja nivelvaiheen opinto-ohjauksella oli merkitystä ammatillisiin opintoihin hakeutumisessa. Keskeyttämispäätös oli jokaisen nuoren kohdalla helpottava päätös. Jokaisen nuoren näkemykset tulevaisuuteensa olivat keskeyttämispäätöksen jälkeen positiiviset. Tutkimuksen löydökset toivat lisää vahvistusta siihen, kuinka opiskelumotivaation vähenemiseen ja opintojen keskeyttämiseen vaikuttavat useat tekijät yksilö- ja oppimisympäristötasolla. Löydösten perusteella voidaan todeta, että opintojen keskeyttäminen voi olla nuorelle järkevä ja elämänkulkua jäsentävä ratkaisu. Keskeyttämisriskissä oleva opiskelija tarvitsee opintojensa tueksi joustavia opetusjärjes-telyjä. Keskeyttämisen ennaltaehkäisemiseksi tulee kiinnittää huomiota toimivaan nivelvaiheen opinto-ohjaukseen ja yksilöllisten opiskelupolkujen toteutukseen.
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other motivaatio
dc.subject.other opintojen keskeyttäminen
dc.subject.other ammatillinen koulutus
dc.subject.other teemahaastattelu
dc.subject.other tapaustutkimus
dc.title Motivaation puutteen taustalla olevat tekijät ja ammatillisten opintojen keskeyttäminen : nuorten tarinoita keskeyttämisprosesseista
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205171678
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa opintojen keskeyttäminen
dc.subject.ysa ammatillinen koulutus
dc.subject.ysa teemahaastattelut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-05-17T19:52:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record