Can the Internet serve as a useful tool in learning English? : a case study

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koivumäki, Jere
dc.date.accessioned 2012-05-16T17:18:11Z
dc.date.available 2012-05-16T17:18:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216811
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205161675 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37855
dc.description.abstract Internetin ja uuden median käyttö on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti erityisesti nuorten keskuudessa, ja sen myötä myös englanninkielistä materiaalia on tarjolla koko ajan entistä enemmän. Tämän ”Internet-englannin” suhdetta englannin kielen oppimiseen on tutkittu kuitenkin verraten vähän. Tämän tutkielman tarkoitus oli tarkastella tapaustutkimuksena sitä kuinka suomalaiset nuoret kokivat oppineensa englannin kieltä Internetin maailmassa, informaalissa, koulun ulkopuolisessa kontekstissa ja kuinka motivoivana he sen kokivat. Osallistujista tehtiin myös vertailevaa tutkimusta. Osallistujina toimivat kaksi lukioikäistä tyttöä eri paikkakunnilta, joiden taustatekijät poikkesivat toisistaan oleellisesti. Tutkimus oli laadullinen ja yksilöhaastatteluja käytettiin aineiston kokoamiseksi. Tarkoituksena oli saada käsitys aikuisiän kynnyksellä olevien nuorten mielipiteistä ja kokemuksista hakemalla selkeitä yhtäläisyyksiä kohdehenkilöiden väliltä, mutta myös tärkeimpiä eroavaisuuksia tarkasteltiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että pelkästään kahden osallistujan voimin ei voida puhua kokonaisen ikäryhmän mielipiteistä. Tulosten perusteella voitiin todeta, että Internetillä ja uudella medialla on erittäin suuri merkitys näiden nuorten elämässä. He myös kokivat englannin kielen oppimisen sitä kautta erittäin luontaiseksi ja tehokkaaksi. Osallistujat jakoivat pääasiassa pitkälti samankaltaisia mielipiteitä muun muassa musiikin hyödyntämisen osalta englannin kielen oppimisessa Internetissä, mutta myös mielenkiintoisia eroavaisuuksia pystyttiin nostamaan esiin kuten heidän erilaiset taustatekijät ja lähtökohdat englannin kielen oppijoina sekä niiden myöhemmät vaikutukset. Laajamittaisella määrällisellä tutkimuksella ja suuremmalla otannalla pystyttäisiin todennäköisesti tekemään tarkempia yleistyksiä siitä kuinka nykynuoret, kokonaisena ryhmänä, kokevat Internetin paikkana oppia englannin kieltä ja toivonkin, että tässä tutkimuksessa esille tulleista tekijöistä saataisiin jatkossa entistä tarkempia ja laajempia tutkimuksia.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Internet
dc.subject.other new media
dc.subject.other informal learning
dc.subject.other motivation
dc.title Can the Internet serve as a useful tool in learning English? : a case study
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205161675
dc.subject.ysa Internet
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-05-16T17:18:12Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record