Suomalaisten nuorten miesten ravinto- ja liikuntatottumusten yhteys kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kilpelänaho, Eeva
dc.date.accessioned 2012-05-16T10:25:22Z
dc.date.available 2012-05-16T10:25:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37851
dc.description.abstract Elintapojen on osoitettu olevan suurimpia terveysongelmien aiheuttajia (Nyholm ym. 2004). Fyysinen aktiivisuus on käänteisesti yhteydessä muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä aikuistyypin diabeteksen esiintyvyyteen (Shephard 2001) ja hyvä fyysinen kunto puolestaan pienentää kuolleisuutta vielä fyysistä aktiivisuuttakin enemmän (Blair ym. 2001). Ravintotottumusten terveellisyys taas näyttäisi takaavan suuremmat mahdollisuudet normaalipainoon (Lahti-Koski ym. 2002). Vuosien 1975 - 2004 välillä suomalaisten nuorten miesten kehon massan on kuitenkin havaittu nousseen ja kestävyyden- ja lihaskunnon samalla laskeneen (Santtila ym. 2006). Koska säännöllinen liikunta, hyvä fyysinen kunto ja normaali paino ovat yhteydessä hyvään terveyteen, tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, millaiset suomalaisten 20 - 35-vuotiaiden miesten ravinto- ja liikuntatottumukset, kehon koostumus ja fyysinen kunto ovat tällä hetkellä sekä miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksen mittaukset suoritettiin laajassa reserviläisten fyysisen kunnon tasoa kartoittavassa tutkimuksessa. Mittauksiin kuului kehonkoostumuksen arviointi bioimpedanssilla ja hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn testaaminen Fitwaren MILFIT-polkupyöräergometritestillä. Lisäksi koehenkilöiden täyttämillä kyselylomakkeilla saatiin tietoa suomalaisten nuorten miesten kuntoa koskevista taustatekijöistä, kuten liikunta-aktiivisuudesta ja ruokailutottumuksista, joita voitiin sitten verrata heidän kehon koostumukseensa ja aerobiseen kuntoonsa. Tulokset osoittivat suomalaisten nuorten miesten liikunta-aktiivisuuden olevan valtaosin riittämätöntä ja ruokailutottumusten terveellisyyden olevan kohtalaisella tasolla. Vain 12 % tutkimusjoukosta ylsi terveysviranomaisten suosittelemalle aktiivisuuden tasolle. Koehenkilöiden keskimääräinen maksimihapenottotulos oli 41,62 ml*kg-1*min-1, mikä on Suomen puolustusvoimien luokituksessa heikko. Tutkimusjoukon paino ja rasvaprosentti olivat keskimäärin normaalilla tasolla, mihin vaikuttaa otoksen nuori keski-ikä (24 vuotta). Kuitenkin yli puolet 25 - 35-vuotiaista oli vähintään lievästi ylipainoisia. Tutkimuksessa hyvän ravinnon laadun sekä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden havaittiin olevan positiivisesti yhteydessä tutkimushenkilön normaaliin painoluokkaan sekä hyvään tai erinomaiseen kuntoluokkaan kuulumisen kanssa. Tutkimus antoi tietoa sekä kansanterveydestä että liikunta- ja ravintotottumusten yhteydestä fyysiseen kuntoon ja kehon koostumukseen. Tutkimuksen perusteella suomalaiset nuoret miehet liikkuvat liian vähän, mikä vaikuttaa heidän kehon koostumukseensa ja fyysiseen kuntoonsa. Kuitenkin huolestuttavin kehitys koskee maksimaalisen hapenottokyvyn huononemista, joka voi tulevaisuudessa johtaa heikentyneeseen terveyteen ja toimintakykyyn.
dc.format.extent 58
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other suomalaiset nuoret miehet
dc.subject.other ravinnon laatu
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other fyysinen kunto
dc.subject.other kehon koostumus
dc.title Suomalaisten nuorten miesten ravinto- ja liikuntatottumusten yhteys kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205161670
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valmennus- ja testausoppi fi
dc.date.updated 2012-05-16T10:25:23Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record